Курсове по турски за възрастни: ниво А2

Курсове по турски език – ниво А2
Хорариум – 100 учебни часа

Курсистите се научават да говорят за любимите си храни; за традиционните кухни по света; за различни открития в историята; за своите планове; за начините на прекарване на свободното време; за метеорологичните условия; за легенди и митове; за различните природни явления; за това какво могат и какво не могат да правят; да правят описание на предмети и хора. Основната граматика, която се изучава, включва:

 • желателно наклонение
 • повелително наклонение
 • словообразувателни наставки
 • минало свидетелско време
 • минало несвидетелско време
 • различни съюзи
 • бъдеще време
 • сегашно-бъдеще време
 • предаване на пряка реч
 • форми за възможност/невъзможност
 • деепричастия

Научавайте първи за нашите промоции