Специализиран португалски

Освен курсове по общ португалски език, предлагаме и специализирано обучение в индивидуална форма, насочено към заетите в различни професионални сфери, например медицина, търговия и др. Системата се подбира в зависимост от Вашите конкретни нужди, а фокусът се поставя върху усвояване на терминология, свързана с конкретната професия и сфера на дейност, както и разиграване на различни ситуации от работното ежедневие.

 

Saúde, Medicina e Sociedade е учебник по медицински португалски, който се състои от 12 глави. В него, през призмата на социологията, са отразени последните новости в сферата на здравеопазването в Португалия и Бразилия. На вниманието на учащия се представят разнообразни и актуални теми от здравната област. Съдържа също библиография на португалски, която може да послужи като основа за обучение на завършили студенти и специализанти по медицина, социални и хуманитарни науки.

 

 

 Direcção Comercial е практическо ръководство, представящо основните инструменти, свързани с търговската дейност. Насочено е към студенти, преподаватели и търговски мениджъри, желаещи да задълбочат познанията си в тази сфера. Учебникът предлага различни стратегии за успех, например по-задълбочено познаване на клиента и нуждите му, като фактор, от който зависи способността на компаниите да създадат стойностен за него продукт. Съдържанието включва организационна структура на продажбите, сформиране на успешни екипи, мотивиране и оценка на търговците, стимулиране на продажбите, подходи за стратегическо планиране.

Научавайте първи за нашите промоции