Японски език

Японски език

Курсовете по японски език се провеждат по системата Minna no Nihongo. Всяко ниво е разработено в 60 учебни часа. С покриването на материала от първите три нива, курсистите усвояват всичката необходима лексика и граматика, необходима за явяване на международния изпит по японски език JLPT (Japanese Language Proficiency Test) ниво N5. В следващите нива учениците придобиват познания, които съответстват на нивата от N4 до N1. Изпитът JLPT се провежда всяка година през месец декември. За да придобият увереност и за да се запознаят със самия тест, след всяко завършено ниво организираме за нашите курсистите кратък курс, в който се отработват различни изпитни варианти.

Онлайн записване

Minna no Nihongo 1
Учебникът по японски език Minna no Nihongo е най – съвременното пособие за изучаване на езика, което се използва за преподаване на чужденци в целия свят, включително и в самата Япония. Учебникът е написан на йероглифи, които са транскрибирани със сричковата азбука хирагана.

Към учебника има две учебни тетрадки. Едната е за писмени упражнения към всеки урок. В нея има 6 обобщаващи преговорни теста на около всеки десет урока и два преговорни теста на двете половини от материала. Втората тетрадка е с упражнения за слушане с разбиране, посветени на всеки от уроците. Учебникът и двете учебни тетрадки са трите най – използвани учебни помагала от системата. Допълнително към нея има книжки с граматика, с текстове и упражнения за изучаване на йероглифите и други допълнителни материали, които могат да се използват в час.

Minna no Nihongo 1 се състои от 50 урока. Граматиката е предоставена схематично в таблици и чрез примери с диалози. На края на всеки урок има упражнения за слушане с разбиране, за писане и текстове за четене с разбиране. На първото занятие курсистите получават уводен урок по хирагана и катакана – двете сричкови азбуки в японския език, които фонетично звучат еднакво, но графично се изписват различно.

Курс по японски език за начинаещи
Minna no Nihongo 1, раздел 1 (уроци от 1-13)

След приключване на това ниво курсистите ще се научат да:

 • се представят, да питат за възраст, професия, националност;
 • да посочат предмети и лица, да питат за местоположение;
 • да питат за: цената на стоките, часа и работното време на институциите и магазините, за телефонни номера;
 • числата от 1 до милион;
 • дните от седмицата, месеците и датите;
 • питат за случки във времето, да разговарят за бита и ежедневието, за храната, за пазаруването, за ученето;
 • да използват подкана за съвместно действие, да дават и получават;
 • да използват: завършено или незавършено действие, покана, прилагателни имена;
 • да питат за състоянието на нещата или хората, да изразяват харесване, да питат за и да обясняват причината, да разговярят по телефона;
 • да изразяват съжаление/ разочарование, битийност;
 • да броят предмети с различни форми и да броят лица;
 • да изразяват период от време, да ползват минало време;
 • да изразяват предпочитание или преценка между две неща, да изразяват единичен избор/ преценка от цяла група от предмети от дадена категория;
 • да изразяват желание, да обясняват целта на действията си;

Основната граматика в този раздел:

 • спомагателен глагол;
 • следложни частици за тема, притежание;
 • точка във времето и пространството;
  място на действието, средство на действието;
 • пряко и косвено допълнение;
 • подлог, цел;
 • местоимения – лични, притежателни, показателни, въпросителни,ннеопределителни, отрицателни;
 • наречия – често, малко, не много, горе-долу;
 • предикативни и полупредикативни прилагателни, употреба и форми;
 • начин на употреба на конструкции с думите „харесвам”, „добър съм в”, „разбирам”, „имам/ притежавам”;
 • глаголите за битийност – има, намира се, съществува/м, съм;
 • бройни суфикси/ класификатори;
 • сегашно, бъдеще и минало време на глаголите и прилагателните;
 • сравнителна степен на прилагаталните и конструкцията при сравненине между две неща;
 • превъзходна степен на прилагателните и конструкцията при изразяване на предпочитание към едно едно от група неща;
 • желателно наклонение на глаголите;

Индивидуалното обучение по японски език е подходящо за тези от вас, които искат да напреднат бързо или са с плаващо работно време. Уроците могат да се провеждат в удобно за вас време през седмицата между 9,00 и 21,00 ч. и в събота и неделя от 9,30 до 15,00 ч. За записване е необходимо да се свържете с нас по телефон или e-mail два дни предварително.
Обучавайки се индивидуално, можете да избирате между различни учебни системи по японски език в зависимост от Вашите нужди и желания, както и да се посъветвате с преподавател кой е най-подходящият за Вас вариант.

Ако се наложи да отмените вече записан час, е необходимо да се свържете с нас един ден по-рано. В противен случай, дължите неустойка в размер на цената 1 учебен час.

Едно занятие е от минимум два учебни часа, като един учебен час (45 мин.) е 22 лв. Можете да си заплащате за всяко занятие по японски език отделно или да предплатите някой от посочените пакети. Закупеният пакет предплатени часове трябва да се изразходи в рамките на 12 месеца.

Освен за възрастни, предлагаме и индивидуални уроци по японски за деца. Системата на обучение се определя в зависимост от възрастта и нивото на знания на детето. Заедно с използването на стандартните учебни помагала, занятията са съпътствани от забавни ролеви игри, изготвяне на проекти и различни упражнения.

 

Език Ниво Брой часове в пакет Брой курсисти Система Дни и часове на провеждане Цена в лв. Запиши се онлайн и вземи 5% отстъпка
Японски А1-В2 20+2 един по избор в удобно за Вас време

484

440

ЗАПИСВАНЕ
Японски А1-В2 30+4 един по избор в удобно за Вас време

748

660

ЗАПИСВАНЕ
Японски А1-В2 20+2 двама по избор в удобно за Вас време

528

480

ЗАПИСВАНЕ
Японски А1-В2 30+4 двама по избор в удобно за Вас време

816

720

ЗАПИСВАНЕ
Японски А1-В2 20+2 трима по избор в удобно за Вас време

550

500

ЗАПИСВАНЕ
Японски А1-В2 30+4 трима по избор в удобно за Вас време

850

750

ЗАПИСВАНЕ

Подготовката за сертификати по японски език се провежда индивидуално. Обучението е фокусирано върху конкретния формат на изпита, на който желаете да се явите и се провежда по системи и материали, специално разработени за тази цел. Упражняват се различни изпитни варианти.


Japanese Language Proficiency Test (JLPT) V-І ниво

Международният изпит по японски език се провежда веднъж годишно – през първата седмица на декември. Има 5 нива: N1 – N5 (N1 е най-трудното). N5 и N4 измерват основно ниво на владеене на езика, докато N2 и N1 – на японски, използван в широк спектър от ситуации в ежедневието. N3 е преход от N5, N4 към N2, N1. Изпитът се състои от:

Йероглифи – четене и разпознаване;

Граматика – следложни частици, глаголи, прилагателни, изрази;

Четене – четене на текст с разбиране и отговаряне на въпроси, попълване на празни места в текст;

Слушане – слушане на запис и отговаряне на въпроси по него.

Всички нива имат еднакво съдържание, но степента на сложност е различна. Добре е курсистите да имат някакви познания по японски език и подготовката за тестовете да се извършва въз основа на тях.

 

Ниво Йероглифи Лексика Слушане Часове обучение
N5 ~100 ~800 Basic 150 (ориентировъчно)
N4 ~300 ~1,500 Elementary 300 (ориентировъчно)
N3 ~650 ~3,750 Intermediate 450 (ориентировъчно)
N2 ~1000 ~6,000 Upper-Intermediate 600 (ориентировъчно)
N1 ~2000 ~10,000 Advanced 900 (ориентировъчно)

Научавайте първи за нашите промоции