Подготовка за сертификати по португалски език

Освен за общ португалски, при нас можете да се подготвяте за изпит за сертификат telc Português B1. Подготовката за сертификати се провежда индивидуално. Обучението е фокусирано върху запознаване с особеностите на формата на изпита и се упражняват всички отделни компоненти, включени в него, както и различни изпитни варианти с цел придобиване на необходимите умения за успешно полагане на изпита в реална обстановка.
Ако вече имате добро основно ниво на владеене на португалски език, то този изпит е точно за Вас. Той проверява основните езикови умения и може да бъде положен от всеки.

Да владеете езика на ниво В1 предполага да можете да общувате с прости изрази в ежедневни ситуации, когато пътувате или когато говорите на теми от личен характер. Можете да опишете преживявания, надежди и амбиции, както и да аргументирате мнението си. Като цяло, можете да използвате най-важните граматически структури правилно.

Изпитът се състои от писмена и устна част. Писменият изпит е с продължителност 2 часа и половина. Преди устната част, разполагате с 20 минути време за подготовка. Устният изпит може да се проведе в деня на писмения или в друг ден. Той трае 15 минути и обикновено се явявате заедно с друг кандидат.

Научавайте първи за нашите промоции