Специализиран и бизнес немски

Специализиран и бизнес немски

Бизнес немски

Най-новият учебник по бизнес немски на издателство Hueber – Menschen Berufstrainer A1 дава възможност на хора без познания по езика, да започнат да учат немски с професионална насоченост.

За 50 учебни часа успявате да усвоите ежедневната лексика, която е необходима при работа в офис .

Поставя се акцент върху развиване на бизнес умения – разговори по телефона, писане на кратки писма, уговаряне на срещи и др.

 

Системата на издателство Hueber Alltag, Beruf по бизнес немски е подходяща за възрастни и младежи над 16 години, които изучават немски с професионална цел. Може да се използва като допълнение в курсовете по общ немски и е особено полезна за фирмени курсове. Тя покрива нива от А1 до В1. Включва учебник и тетрадка с дискове за слушане.

 

Im Beruf е система по бизнес немски на издателство Hueber за напреднали, която покрива нива В1+ и В2. Подходяща за хора от всички професионални групи, които търсят или вече имат работно място в немскоговоряща държава. Заложено е на активната комуникация, включени са разнообразни упражнения и много ролеви игри. Системата включва учебник с диск за слушане и тетрадка. За всеки учебник са необходими приблизително 50 учебни часа.

 

Немски за професии

В индивидуална форма на обучение можете да изучавате немски с различна професионална насоченост – медицински немски, немски за хотелиери, бизнес и икономически немски и др. Обучението се провежда по системата Menschen im Beruf. Тази система позволява избор на подходящ учебник и ниво в зависимост от Вашите конкретни нужди. Фокусът се поставя върху усвояване на терминология, свързана с конкретната професия и сфера на дейност, както и разиграване на различни работни ситуации.

 

Wirtschaftskommunikation Deutsch е система по икономически немски на издателство Klett-Langenscheidt, която покрива нива от B1 до C1. Съдържа много и разнообразни упражнения и тестове към отделните модули. Подготвя курсистите за професионалното ежедневие – поръчки, рекламации, преговори, презентации на продукти. Включва учебник, два диска за слушане и DVD.


 

Научавайте първи за нашите промоции