Корпоративно обучение

Владеенето на поне един чужд език вече се счита за задължително условие за успешни бизнес контакти и комуникация, както и ефективна работа в екип, съобразно установените международни стандарти. Ние предлагаме корпоративно обучение по различни езици за служителите Ви по предварително договорена учебна програма, специално разработена за нуждите на Вашата компания. Основната цел на учебните програми по чужд език е да очертаят насоките на обучението за съответните нива, съдействайки за цялостното личностно развитие на курсистите, за обогатяване на общата им култура и изграждане на правилни модели на социално поведение в ситуации на мултикултурно общуване. Обучението може да се провежда в нашите зали или в офиси на Вашата фирма в удобно за Вас време. Учебната система се избира в съответствие с Вашите нужди и в зависимост от сферата Ви на дейност.

 • Ние сме акредитиран езиков център
 • Имаме 14 години опит в чуждоезиковото обучение и над 8000 обучени курсисти
 • Осигуряваме безплатни входящи тестове за служителите Ви с цел определяне степента им на владеене на езика и включване в най-подходящото за тях ниво на обучение.
 • По време на обучението се провеждат междинни тестове, за да се наблюдава развитието на курсистите.
 • Преподавателят следи за отсъствията на обучаемите, които се отбелязват на всяко занятие.
 • В края на обучението курсистите правят изходящ тест, резултатът от който се отбелязва в сертификата.
 • На всички, успешно преминали курса на обучение се издава сертификат за владеене на съответното ниво според Общата европейска езикова рамка.

За да провеждаме пълноценно обучението във Вашите офиси са ни необходими следните условия – аудио уредба, бяла дъска и по възможност техника за видео обучение.

Сред нашите клиенти са:

 • Нестле България АД
 • ПроКредит Банк АД
 • ОББ АД
 • БАСФ ЕООД
 • Аджибадем Сити Клиникс ЕАД
 • Застрахователно дружество Уника
 • Сметна палата на РБ
 • УД БенчМарк Асет Мениджмънт АД
 • ДИСКОРДИА АД
 • Министерство на отбраната  ДФСД
 • ГБС – Инфраструктурно строителство АД
 • ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД
 • Месер България ЕООД
 • Либра ЕАД
 • Столична Община
 • Мобилтел ЕАД

Научавайте първи за нашите промоции