Индивидуални и онлайн уроци по турски

Индивидуалните уроци по турски са подходящи за хора, които имат плаващо работно време или искат за по-кратък период да преминат определено ниво, а също и за тези, които искат да опреснят своите познания или да наблегнат на определен компонент от езика.
Обучавайки се индивидуално, можете да избирате между различни учебни системи в зависимост от Вашите нужди и желания, както и да се посъветвате с преподавател кой е най-подходящият за Вас вариант. Занятията се провеждат в удобно за Вас време. За записване е необходимо да се свържете с нас по телефон или e-mail два дни предварително.

Едно занятие е от минимум два учебни часа, като един учебен час (45 мин.) е 22 лв. Можете да си заплащате за всяко занятие отделно или да предплатите някой от посочените пакети. Закупеният пакет предплатени часова трябва да се изразходи в рамките на 12 месеца.

Език Ниво Брой часове в пакет Брой курсисти Система Дни и часове на провеждане Цена в лв. Запиши се онлайн и вземи бонус часове
Турски А1-В2 20+2 бонус един човек по избор в удобно за Вас време

484

440

ЗАПИСВАНЕ
Турски А1-В2 30+4 бонус един човек по избор в удобно за Вас време

748

660

ЗАПИСВАНЕ
Турски А1-В2 20+2 бонус двама души по избор в удобно за Вас време

528

480

ЗАПИСВАНЕ
Турски А1-В2 30+4 бонус двама души по избор в удобно за Вас време

816

720

ЗАПИСВАНЕ
Турски А1-В2 20+2 бонус трима души по избор в удобно за Вас време

550

500

ЗАПИСВАНЕ
Турски А1-В2 30+4 бонус трима души по избор в удобно за Вас време

850

750

ЗАПИСВАНЕ

Онлайн уроци по турски език

За всички желаещи да изучават турски език, които не разполагат със свободно време да посещават нашия офис, предлагама онлайн уроци по турски. Необходима Ви е интернет връзка, слушалки, микрофон и ако желаете камера. Часовете се провеждат на нашата онлайн платформа http://elearn.nov-standart.com. За да уговорите първия час, можете да се свържите с нас на посочените телефони.

Една от възможните системи за индивидуално обучение е Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe. Тя е разработена от центъра за чужди езици към Анкарския университет в три учебника, обхващащи нива от А1 до С1, съгласно Общата европейска езикова рамка.

Всеки учебник се разделя на две нива, за да се гарантира по-доброто усвояване на представения лексикален и граматически материал в него. Системата включва учебник, учебна тетрадка и диск с разговори, записани от носители на езика. Текстовете, представени във втория и третия учебник са взети от оригинални източници, като малка част от тях са модифицирани.

Учебникът съществува повече от 20 години на книжния пазар, което говори за неговото качество. Всяка урочна единица се разделя на три, което дава възможност да се напредва последователно и градивно. Съдържанието на учебника се стреми към развиване на основните умения, които трябва да придобият учащите – четене, писане, говорене, слушане.

 

Освен системата на Анкарския университет, Езиков център Нов стандарт предлага обучение и по най-новата система на Университета Гази в Анкара: Yabancılar İçin Türkçe. От скоро разполагаме с тази напълно нова система, разполагаща с шест учебника, съобразени изцяло с ОЕЕР.

Освен учебниците и дисковете към тях в системата са включени и две книжки за самооценка (книжки с допълнителни материали за говорене и слушане) и две граматични книги (книжки, в които е обяснена изцяло само граматика и са добавени само граматични упражнения).

Модерна система за обучение на нетурскоговорящи в рамките на Република Турция, системата е разработена от преподавателите в езиковия център по турски език към университета Гази в Анкара. Подходът, които са избрали колегите е поднасяне на граматиката чрез текстове, като правилата се извличат от самите обучаеми, а после се затвърждават чрез гама от граматични упражнения.

Друга популярна учебна система по турски език в Турция е Gökkuşağı. В Езиков център Нов стандарт използваме системата на издателство ДИЛСЕТ като система за индивидуално обучение.

Системата е разрабетена в пет нива, като всяко едно от нивата е обезпечено с учебник, учебна тетрадка, CD, граматична тетрадка и книжка с лексика. Тъй като системата е по-лека, тя е подходяща и за тийнейджъри.

Богата на лексикални и граматични упражнения, Gökkuşağı предоставя една добра възможност за запознаване с турския език, а по – горните нива (4-то и 5-то) задълбочават познанията на курсистите, като предлагат дълги по съдържание, но автентични текстове, които дават възможност на курсистите да опознаят турската култура и история, философия и начин на мислене. Системата не е пригодена по ОЕЕР, поради това се използва като помощна система или като система за индивидуално обучение.

Наред с останалите системи, Езиков център Нов стандарт разполага и със системата Türkçenin Kapıları. Система от два комлекта, всеки от които включва учебник, учебна тетрадка и диск.

Издадена пред 2011, системата Türkçenin Kapıları покрива нова първите четири от нивата по ОЕЕР. В първия учебник, съставен от 20 урочни единици, се покриват нивата А1 и А2, а във втория учебник нива В1 и В2. Всяка една от урочните единици на двата учебника е разделена на три части, а всяка от частите покрива по три от компетенциите на ОЕЕР (писане, четене, слушане или говорене, четене, писане).

Системата е богата както на текстове, така и на граматични упражнения, което позволява да бъда чудесен допълнителен материал към основна система.

Yabancı Dilim Türkçe


Във вашите уроци по турски език могат да се използват и допълнителни материали за по-пълноценно усвояване на граматиката, например системата YABANCI DİLİM TÜRKÇE.

Тя е разработена от един от частните езикови центрове в Република Турция в пълно съответствие с Общата европейска езикова рамка и има шест нива. Тази система е съставена само от учебник, в който се набляга повече на граматиката. Методистите на езиковия център ДИЛМЕР са заложили на повтаряемостта като метод за усвояване на турската граматика. Упражненията са разнообразни и повтарящи се, с цел по-лесното запомняне от курсистите на преподадените конструкции. Всичко се онагледява с таблици, направени по разбираем и запомнящ се начин. Системата е подходяща както като основна система за изучаване на турски език, така и за допълнително пособие за упражнения.

Начално ниво (учебници А1, А2)

В тези два учебника са застъпени основите на турската граматика. След преминаването им се гарантира усвояване на основни умени за четене, говорене и писане. Всяка урочна единица се разделя на няколко подединици, като във всяка се представя, изучава, упражнява и затвърждава различна част от турската граматика. Богатият набор от различни по вид и трудност упражнения гарантират успех в преодоляването на трудностите при изучаването на турския език.

Средно ниво (учебници В1, В2)

В това ниво курсистите имат възможност да задълбочат познанията си по турски език. Изучават се причастия, деепричастия, сложни времена, различни граматични конструкции с инфинитиви, форми за възможност и невъзможност, както и много други причастни и деепричастни конструкции. Текстовете и упражненията към тях развиват у курсистите способността за четене с разбиране, анализиране и трансформиране на текст. Упражненията са направени с цел подпомагане на учащите в усвояването на нови граматични единици, както и на разликите между близките по значения синонимни граматични единици. В края на всеки учебник са предвидени преговорни уроци, с които да се затвърди наученото.

Високо ниво (учебници С1.1/С1.2)

В тази част на системата се предлагат по-частни граматични конструкции. Прави се преговор на наученото в предходните нива, като се дават и частни случаи и изключения от правилата. Курсистите имат възможност да видят в действие изучената граматика с помощта на автентични текстове, а лексиката се упражнява посредством упражнения към всеки текст. На вниманието на обучаемите се представя и богата фразеологична система на турския език, като в упражненията са вмъкнати различни фразеологизми и поговорки. Тези два учебника придават завършеност на цялата система, гарантирайки успешното изучаване на турската граматика, подплатено с голям набор от думи и изрази.

Посочените до тук системи са налични в Езиков център Нов стандарт и всеки индивидуален курсист има право да избира системата, по която иска да учи. Освен тези системи разполагаме и с голям брой граматики и други учебни помагала с цел да улесним Вашето изучаване на турски и да направим часовете Ви по-приятни и полезни. В Езиков Център Нов стандарт преподаваме по стандартизиран турски език, като се ръководим от промените и правилата на Института за турски език в Република Турция. За целта разполагаме най-новото издание на турския тълковен речник.


Качественото обучение по турски е наша мисия. Нашите преподаватели се стараят да ви развържат езика възможно най-бързо. Без значение дали учите заради бизнес, заради личен интерес или просто така, ние Ви предлагаме качествено обучение, обезпечено от модерни и оригинални учебни материали, гарантиращо Вашия успех! Не се колебайте, а изберете своя курс и се пренесете на изток още днес!

Научавайте първи за нашите промоции