Френски език

Френски език

Курсовете по френски за нива от А1 до В2 се провеждат по системата Écho на издателство CLE International. Нива С1 и С2 се изучават по Alter Ego на издателство hachette. И двете системи предлагат включени аудио материали, а в Écho е предвидено и видео обучение. Нашите курсове по френски език са с различна интензивност, за да могат да отговорят на нуждите както на хора с повече свободно време, така и на работещите. Можете да си изберете подходящи за Вас курс от График.

За записване в ниво, по-високо от А1 е необходимо да направите входящ тест, който е безплатен. Пишете ни и ние ще Ви го изпратим.

Предлагаме и индивидуални уроци по френски език в удобно време за един, двама или трима души.

Онлайн записване

Поготовката за сертификати се провежда индивидуално. Обучението е фокусирано върху запознаване с особеностите на формата на изпита, на който желаете да се явите и се провежда по системи, специално разработени за тази цел. Упражняват всички отделни компоненти, включени в него, както и различни изпитни варианти с цел придобиване на необходимите умения за успешно полагане на изпита в реална обстановка. При нас можете да се подготвяте за изпитите DELF и DALF, които се провеждат във Френския културен институт, както и за всички изпити на telc (The European Language Certificates) от ниво А1 до В2 за деца и възрастни.

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, които съответстват на всяко от шестте нива на владеене на език според Общата европейска езикова рамка: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2. Това дава възможност на кандидата да се яви направо на изпит по свой избор, в зависимост от нивото си. Изпитите се провеждат под ръководството на Националната комисия за DELF и DALF със седалище Международния център за педагогически науки. Проверката на изпитите се осъществява само от хабилитирани преподаватели. На всяко ниво се оценяват четири типа умения: слушане с разбиране, четене с разбиране, устно изразяване и писмено изразяване. Двете дипломи DELF и DALF са безсрочни. За кандидастване във френски университет се изисква диплома DELF B2 или DALF C1, като дипломата DALF гарантира прием във всички френски университети без допълнителна проверка на езиковите Ви знания. Дипломите DELF и DALF се признават и от множество работодатели по целия свят, включително и у нас. Изпитните сесии са два пъти годишно – февруари и юни/юли. Подготовката за DELF и DALF се провежда по специализирани учебници, помагала и сборници тестове, предназначени специално за подготовка за явяване на изпит за тези дипломи. DELF има няколко варианта – за деца, юноши и възрастни, като разликата е не в трудността, а в тематиката, тъй като всеки формат е адаптиран за съотвената възрастова група.

Научавайте първи за нашите промоции