Курсове по турски за възрастни

Вие искате да изучавате турски език:

 


◊ В акредитиран езиков център с 15 години опит в чуждоезиковото обучение;

◊ С висококвалифицирани преподаватели;

◊ По най-модерната система „Istanbul“, съдържащи съвременна лексика и актуални теми;

◊ С оригинален комплект учебник, тетрадка и диск;

◊ За 90 до 120 учебни часа да вземете цяло ниво;

◊ Да получите сертификат в края на обучението си;

Онлайн записване

От 2017 година Езиков център Нов стандарт организира всеки месец събитието „На по чаша чай с турски“. Всяка втора неделя на месеца тези от Вас, които вече са изучавали турски език могат да упражняват и поддържат езика си на по чаша ароматен чай. Всеки месец темата ще е различна. Започваме на 12 февруари!

Системи

İstanbul Yabancılar için Türkçe
Учебната система İstanbul Yabancılar İçin Türkçe е най-новата и иновативна система, която се използва за обучение на чужденци. Учебникът е изцяло пригоден за изучаване на турски език от хора, които не са в езиковата среда. Всички граматични единици са изнесени и се дават обяснения както на турски, така и на английски език. Всеки един от шестте урока в различните учебници има своите три подурочни части, като във всяка една част са предоставени упражнения, развиващи различните умения: четене, говорене, писане и слушане, а в края на всеки урок са изнесени и най-важните думи и изрази от съответния урок. В различните уроци има разнообразие от автентични текстове, които запознават учащите се с турския бит, култура, навици и обичаи, а учебната тетдрадка предоставя богат набор от лексикални и граматични упражнения, целящи да затвърдят познанията на курсиста. Всеки урок завършва с тест и разговорен час. Тестът цели да се установят точните пропуски на курсиста и чрез допълните упражнения да се изгладят несъвършенствата, а в разговорния час да се активизира речниковият и граматичен потенциал на всеки курсист. В разговорния час се гледат и адаптирани филмчета още от първо ниво, като целта е аудио-визуалните материали да спомогнат за това курсистите да проговорят по-бързо и лесно този източен език.

Освен системата İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Езиков център „Нов стандарт“ разполага с най-богата колекция от учебници, учебни пособия и граматики, като по този начин можем да отговорим на индивидуалните нужди на всякакъв вид курсисти

Научавайте първи за нашите промоции