Курсове по турски за възрастни: ниво B1

Цена: 427 лева

Курсове по турски език – ниво В1
Хорариум – 100 учебни часа

Курсисите задълбочават своите лексикални и граматически познания, като се научават да говорят за плащане на различни битови сметки и установяване на ново място; за работата си и за видовете заплащане; да коментират различни начини за здравословно хранене и целесъобразен начин на живот; да дискутират различни проблеми на образователните системи в България и Турция, да говорят за своето образование; да говорят за своите мечти и желания; да коментират човешките взаимоотношения. Основната граматика, която се изучава, включва:

  • деепричастия
  • преизказно наклонение
  • инфинитиви (лек инфинитив, същински инфинитив, тежък инфинитив)
  • наложително наклонение
  • различни конструкции за изразяване на наложителност
  • условно-желателно наклонение
  • условно наклонение
  • взаимен залог
  • различни граматични конструкции

Научавайте първи за нашите промоции