Курсове по френски за възрастни: ниво C1

Цена: 427 лева

Курсове по френски език – ниво C1
Система – Alter ego

Хорариум – 120 учебни часа

В ниво C1 курсистите усъвършенстват уменията си да използват езика като средство за общуване в различни ситуации, както и знанията си в областта на френската граматика и лексика. Учебният материал включва широка гама от интересно подбрани теми за дискусии, а граматичните упражнения са насочени към развиване на умението за изразяване на мнение. След завършване на този курс, учащите могат да използват придобитите езикови и социокултурни познания за адекватното си участие в различни комуникативни ситуации – семинари, лекции, дискусии по разнообразни теми, бизнес срещи, мероприятия и др. Могат да се изразяват в писмен вид с добра аргументация и адекватно да излагат идеи, да разбират съдържанието на различни по вид текстове – публицистични, научнопопулярни или художествени, както и слушайки, да разбират отсрещната страна в естествени условия на комуникация.

Научавайте първи за нашите промоции