Курсове по френски за възрастни: ниво А2

Цена: 313 лева

Курсове по френски език – ниво А2
Система – Écho

Хорариум – 140 уч.часа

Ниво А2 се взима в два отделни курса по френски език А2.1 и А2.2 като всеки курс е с хорариум от 70 учебни часа.

Курсове по френски за завърши ниво А1. Акцентира се върху по-сложни времеви конструкции, заместителни местоимения и допълнение, наречия, условни наклонения. Лексикалната тематика от своя страна е концентрирана върху теми като работа, образование, политика, мелидиите, ритуали и традиции, човешки взаимоотношения, ежедневни задачи, професии и техните характеристики.

Научавайте първи за нашите промоции