Курсове по френски за възрастни: ниво А2

Курсове по френски език – ниво А2
Система – Écho

Хорариум – 100 уч.часа

Курсове по френски за завърши ниво А1. Акцентира се върху по-сложни времеви конструкции, заместителни местоимения и допълнение, наречия, условни наклонения. Лексикалната тематика от своя страна е концентрирана върху теми като работа, образование, политика, мелидиите, ритуали и традиции, човешки взаимоотношения, ежедневни задачи, професии и техните характеристики.

Научавайте първи за нашите промоции