Курсове по френски за възрастни: ниво B1

Цена: 361 лева

Курсове по френски език – ниво B1.1 и B1.2
Система – Écho

Хорариум – 208 уч.часа

Ниво В1 е разделено в два учебника (B1.1 и B1.2), които се взимат в два отделни курса по френски език за по 104 учебни часа.

В ниво В1 обучаемите задълбочават граматическите си познания и разширяват знанията си относно лексиката и синтаксиса. Обучаемите започват да създават собствени текстове, да говорят по-свободно и да водят по-дълги разговори на теми като околна среда, професионален живот и културни различия. Развиват се уменията за четене, писане, слушане и говорене. Включени са и упражнения за запознаване на курсистите с различните начини за изразяване на едно и също нещо в зависимост от стила на разговора. Откъм лексика, учебният материал е богат на теми като природни бедствия, мистерии, исторически събития, музика, икономика, климат, търговия, право, психология и т.н. Разглеждат се активни и пасивни граматически структури, пряка и непряка реч, сложни минали времена и условни изречения, относителни местоимения и др.

Научавайте първи за нашите промоции