Курсове по испански за възрастни: ниво А1 и А2

Цена: 399 лева

Vente 1


Състои се от 14 урока, като покрива две нива – A1 и A2.

Ниво А1. Обхваща първите седем урока и се взима за 70 учебни часа. Този курс по испански е за начинаещи, които след завършването му ще могат да разбират най-често употребявани думи и изрази. Овладяват се умения като: представяне на себе си и на семейството си, описание характеристиките на видовете жилища, познания за часове, разписания, числа, даване на инструкции, описание на ежедневните навици, извършване на покупки, поръчване на храна в ресторант.

Граматика:

 • препинателни знаци
 • род на съществителни и прилагателни
 • спрежение на правилни и неправилни глаголи в сегашно време в изявително наклонение
 • множествено число на съществителни и прилагателни
 • определителен и неопределителен член
 • притежателни местоимения
 • показателни местоимения
 • въпросителни местоимения
 • предлози
 • възвратни глаголи
 • положително повелително наклонение

Ниво А2. Обхваща втората половина от учебника Vente 1.

Придобиват се изразни средства за справяне в ежедневни ситуации като: пазаруване в магазин, описание на дрехи, уговаряне на среща, занимания през свободното време, части на тялото, описание на здравословното състояние, душевни състояния, пътувания, изразяване на мнение, разказ на събития и случки в миналото, описание на атмосферното време.

Граматика:

 • лични местоимения за пряко и непряко допълнение
 • притежателни местоимения
 • показателни местоимения
 • глаголни преифрази: tener que + infinitivo, estar + gerundio, ir a + infinitivo, hay que + infinitivо
 • минало неопределено време (Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo)
 • минало свършено време (Pretérito Perfecto Simple de Indicativo)
 • минало несвършено време (Pretérito Imperfecto de Indicativo)
 • неопределителни местоимения
 • сравнителна степен

Сподели

Научавайте първи за нашите промоции