Курсове по испански за възрастни: ниво В1 и В1+

Цена: 349 лева

Курсове по испански език – ниво В1 и В1+


Vente 2
Курсът покрива две нива – B1 и В1+ . Ниво B1+ затвърждава познанията придобити от предходното ниво B1, като предимно се прави преговор на граматическата част и се обогатява лексикалната част, което улеснява прехода от ниво B1 към ниво B2. Учебникът съдържа 14 урока. Предназначен за средно напреднали. Овладяват се лексикални средства за описание на характер, образование, работа, изготвяне на автобиография, представяне на интервю за работа; придобиват се умения за дискусии в сферата на медицината, пътуванията и новите технологии.

Граматика:

 • употреба на глаголите ser и estar
 • образуване на възклицателни изречения
 • глаголи, изрази и перифрази за изразяване на душевно и физическо състояние
 • Бъдеще просто време (Futuro Simple)
 • употреба на лични местоимения за пряко и непряко допълнение
 • изразяване на желание чрез употребата на подчинително наклонение (Subjuntivo)
 • минало неопределено време (Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo)
 • минало свършено време (Pretérito Perfecto Simple de Indicativo)
 • минало несвършено време (Pretérito Imperfecto de Indicativo)
 • повелително наклонение (Imperativo Afirmativo y Negativo)
 • употреби на местоимението “se”
 • относителни и въпросителни местоимения
 • употреба на подчинителното наклонение в подчинени относителни изречения
 • условно наклонение (Condicional Simple)
 • употреба на условни изречения
 • сравнитела и превъзходна степен
 • минало предварително време (Pretérito Pluscuamperfecto)
 • употреба на подчинителното наклонение в подчинени изречения за цел
 • пряка и непряка реч
 • подчинени изречения за следствие и причина
 • употреба на предлози

Научавайте първи за нашите промоции