Акредитация

Езиков център „Нов стандарт“ е акредитиран член на Българската асоциация за качествени езикови услуги ОПТИМА. Като асоцииран член на EAQUALS – Европейската асоциация за качествени езикови услуги, ОПТИМА е единствената неправителствена организация в България, която въвежда и гарантира европейски стандарти в чуждоезиковото обучение. В началото на месец март 2010 г. езиков център „Нов стандарт“ премина успешно процедура по акредитация с отличие в категориите „Степен на квалифицираност на персонала“ и „Административно управление“. Схемата на инспекция включва редица компоненти като системи на обучение, академично и административно управление, работна и учебна среда, квалифицираност и компетентност на персонала, грижа за клиента и др. Инспекционната комисия се състои от специално обучени инспектори – специалисти в чуждоезиковото обучение. В резултат от успешно преминатата инспекция, на езиков център „Нов стандарт“ беше присъден знакът за качество на Българската асоциация за качествени езикови услуги ОПТИМА. Това гарантира на нашите курсисти обучение съгласно европейските стандарти за качество, както и възможността да получат сертификат, легитимен за цяла Европа. Всеки желаещ може да си закупи и Европейско езиково портфолио с Европейски езиков паспорт, заверени с печат от ОПТИМА – това са документи, стандартизирани за европейските страни и признати от институции като Съвета на Европа, EAQUALS и ALTE (Асоциацията на организациите, които провеждат изпити за т.нар. „международно признати сертификати“).

Сподели

Научавайте първи за нашите промоции