Курсове по немски за възрастни

◊ В акредитиран езиков център с 14 години опит в чуждоезиковото обучение;

◊ С висококвалифицирани преподаватели;

◊ По водещата система на издателство Hueber – „Menschen“;

◊ Хорариум от 100 до 120 учебни часа, покриващ цяло ниво;

◊ Възможност да се подготвите за изпитите на Гьоте институт;

◊ В малки групи от 4 до 9 души;

◊ Безплатни входящи тестове и сертификати;

Предлагаме сутрешни, дневни, вечерни  и съботно – неделни курсове по немски език, за да отговорим на вашите потребности и предпочитания.

Курсовете по немски за възрастни за нива от А1 до C1 се провежда по системите на издателство Hueber – Menschen и Sicher. Това са едни от най-новите и модерни системи за изучаване на немски език, предлагащи аудио, видео и интерактивни материали за обучение. Езиков център Нов стандарт разполага със зала за мултимедийно обучение.

В ГРАФИК на курсове по немски можете да намерите най – подходящият за вас курс по немски и директно да се запишете.

Ако предпочитате индивидуално обучение, можете да си запишете час по НЕМСКИ ЕЗИК в удобно за Вас време. Предлагаме и индивидуално обучение по БИЗНЕС И ПРОФЕСИОНАЛЕН НЕМСКИ.

За записване в ниво, по-високо от А1 е необходимо да направите входящ тест на нашата онлайн платформа, който е безплатен.

Запишете се онлайн и вземете 5% отстъпка!

СИСТЕМИ

Menschen е система, предназначена за начинаещи. С всеки един от трите учебника курсистите покриват съответно нива А1, А2 и В1 от Общата европейска езикова рамка и се подготвят за стандартните изпити за начално ниво на владеене на езика в Гьоте Институт – Start Deutsch 1 (А1), Start Deutsch 2 (А2) и Zertifikat B1.

Системата включва учебник, учебна тетрадка, CD и DVD-ROM. Съдържанието на уроците в учебника е напълно съобразено с Общата Европейска Езикова Рамка, включени са теми от актуалния живот в Германия, Австрия и Швейцария.

В учебника има 24 кратки урока, които са обхванати в осем модула с по три урока. Всеки урок започва с интересна картинка, която е комбинирана с текст за слушане и представлява въвеждане в темата. Следват новите изрази и структури, както и ясно подредени граматични правила.

В приложението към учебника са включени упражнения, които дават възможност за истинска комуникация и предлагат автентични поводи за разговор и писане. Накрая има мини проект, който е свързан с темата на урока и е още едно предизвикателство за обучаемите. След всеки модул има допълнителни страници – “Modul-Plus-Seiten”, те предлагат допълнителна информация, с която още веднъж се затвърждава учебният материал.

Учебната тетрадка е подходяща както за самостоятелни упражнения, така и за работа в час. В нея са включени разнообразни задачи, които тренират всички умения на обучаемите – говорене, слушане, писане и четене. Предвидена е секция за произношение, коeто курсистите могат да упражняват и у дома, благодарение на диска, приложен в тетрадката.

Тестът в края на урока се състои от три категории – думи, структури и комуникация и дава възможност на обучаемите да проследят своите резултати. След всеки модул е предвиден преговор, който включва упражнения с лексиката и граматиката, усвоени до този момент.

DVD-то, което се гледа по време на часовете, разнообразява курсистите и им помага по забавен начин да запомнят новата лексика. В същото време им позволява да се докоснат до автентичността на езика и да се запознаят с немската култура. CD-тата към учебника съдържат автентични диалози и текстове на немски език и се слушат по време на часовете. Курсистите разполагат с два диска към тетрадката, които могат да слушат самостоятелно вкъщи.

Системата разполага с интерактивен учебник за бяла дъска и мултимедиен проектор. Това дава възможност за многообразни интерактивни упражнения с отговори към тях, както и медиен архив с материали към учебника.

Курсове по немски език – ниво А1

Система: Menschen 

Хорариум – 100 учебни часа

 • Три от четирите падежа в немски език – Nominativ, Akkusativ, Dativ
 • Двете най-използвани глаголни времена – сегашно време Präsens и минало време Perfekt
 • Личните местоимения в трите падежа, притежателни местоимения, други основни видове местоимения
 • Степенуване на прилагателните имена
 • Предлози за време, за място
 • Образуване на прости изречения

 

Курсове по немски език – ниво А2

Система: Menschen 

Хорариум – 100 учебни часа

 • Трите склонения на прилагателните имена
 • Предлози за време, за място, рекция на глаголите
 • Възвратни глаголи
 • Глаголът „lassen“ с инфинитив
 • Страдателен залог Passiv в Präsens
 • Минало време Präteritum
 • Условна форма – Konjunktiv II – за настояще
 • Образуване на сложни изречения с подчинителни съюзи и краен словоред

 

Курсове по немски език – ниво B1

Система: Menschen 

Хорариум – 100 учебни часа

 • Четвъртият падеж, Genitiv, n-склонение
 • Съществителни имена, образувани от прилагателни имена и променящи се по склонението на прилагателните
 • Бъдеще време Futur I
 • Минало време Plusquamperfekt
 • Съюзи от две части
 • Инфинитивни изречения
 • Условна форма – Konjunktiv II – за минало
 • Страдателен залог Passiv в Perfekt и Präteritum

Sicher!

Тази учебна система е специално предназначена за напреднали и премахва границите на разбирането, изразяването и цялостната езикова реализация. Това е правилният избор и за онези от Вас, които търсят професионално развитие в немскоговорящите държави или в чуждестранни фирми в България. С всеки един от учебниците B1+, B2, C1 курсистите покриват съответните нива от Общата европейска езикова рамка и се подготвят за всички изпити на тези нива. Съдържанието на уроците в учебника обхваща теми от актуалното ежедневие, образование, професионален живот, както и регионалните особености на Германия, Австрия и Швейцария. Разглеждат се текстове, отразяващи модерните медии: статии във вестници, блогове, проспекти, дискусии и др. Всеки урок съдържа следните компоненти: въвеждане в темата чрез интересна снимка, текст за слушане, текст за четене, упражнения за говорене, писане, лексика, както и страница, обобщаваща граматическите структури и правила. Рубриката “Sehen und hören” включва кратки филми и фоторепортажи, които разнообразяват курсистите и им дават възможност да се докоснат до автентичността на езика и културата. Учебната тетрадка е подходяща както за самостоятелна работа, така и за работа в час. Задачите в нея тренират всички умения на обучаемите. Предвидена е секция за произношение, което курсистите могат да упражняват у дома, благодарение на диска, приложен към тетрадката. Тестът в края на всеки урок позволява на курсистите да проследят своите резултати. Системата разполага с интерактивен учебник за бяла дъска и мултимедиен проектор. Това дава възможност за многообразни интерактивни упражнения.

Курсове по немски език – ниво B1+

Система: Sicher 

Хорариум – 80 учебни часа

В този курс се прави основен преговор на цялата, взета до тук граматика, с цел да се затвърдят познанията и уменията за използването й. Набляга се повече на прилагането на наученото – писане на текстове (имейли, официални писма, презентации, мотивационно писмо за кандидатстване за работа) и водене на разговори (участие в дискусии, small-talk-разговори, даване на съвети). Подготвят се учащите се за преход към по-високото и по-сложно ниво В2.

 

Курсове по немски език – ниво B2

Система: Sicher 

Хорариум – 120 учебни часа

Учебникът детайлно се занимава с устройството на изреченията, прости и сложни, както и с писането на свързан текст. Подробно и систематизирано се разглеждат почти всички съюзи и свързващи думи и на начините, по които могат да се свържат две или повече изречения. Обръща се голямо внимание и на словообразуването.

 

Курсове по немски език – ниво C1

Система: Sicher 

Хорариум – 120 учебни часа

В програмата се набляга на такива граматически и лексикални средства, които правят възможно едно по-диференцирано изразяване и разбиране в комуникацията – например: субективна употреба на модалните глаголи, непряка реч, твърди словосъчетания от глагол и съществително име. След този курс учащият може напълно самостоятелно да ползва източници на немски език, да общува на високо езиково ниво и без учителска помощ да доразвива познанията си.

nemski sЕдно от най-често изискваните условия на работодателите е кандидатът да има познания, освен по английски, поне по още един западен език. Владеенето на немски език и притежанието на сертификат е огромно предимство. Независимо дали искате да учите или да работите в чужбина, един такъв сертификат би бил от голяма полза, би повишил Вашето самочувствие и би Ви направил по- конкурентоспособни.

Езиков център Нов стандарт предлага подготовка за всички изпити на TELC от ниво А1 до С2, както и за изпитите на Гьоте институт:

 • Start Deutsch 1 (А1)
 • Start Deutsch 2 (А2)
 • Zertifikat B1
 • Zertifikat Deutsch für den Beruf (В2)
 • Zertifikat B2
 • TestDaF (В2-С1)
 • Zertifikat C1
 • Zertifikat C2

 

Изпитът на Goethe Institut Start Deutsch 1, предполага начални знания по немски език. Той отговаря на ниво А1 по Общоевропейската езикова рамка и е предназначен за хора с основни познания по езика. След успешното полагане на изпита, Вие ще можете да водите кратки разговори, да разбирате кратки въпроси, свързани с ежедневието, да попълвате лична информация за себе си, да имате базови познания по граматиката и стилистиката на езика.

Изпитът Start Deutsch 2 отговаря на ниво A2 по Общоевропейската езикова рамка. С получаването на такъв сертификат, Вие постепенно ще сте надградили наученото и ще бъдете по-свободни в употребата на езика.

Zertifikat B1 е изпит по немски език за младежи и възрастни, удостоверяващ умения за самостоятелно владеене на езика. Той отговаря на третата степен от шестстепенната по Общоевропейската рамка.

Zertifikat Deutsch für den Beruf е изпит по немски език, доказващ умения за владеене на езика в работна обстановка. След успешно полагане на изпита, Вие ще можете свободно да комуникирате адекватно с немскоговорящи клиенти на фирмата, да водите писмена кореспонденция, да изнасяте презентации. Той отговаря на ниво В2 от Общоевропейската езикова рамка.

Zertifikat B2 e изпит по немски език за напреднали. Той удостоверява Вашите надградени познания по езика и преполага, че Вие можете да водите свободни разговори, да изразявате становището си по различни теми, да участвате активно в дискусии.

TestDaf (Test Deutsch als Fremd Sprache) – това е стандартен изпит по немски език за чужденци. Той покрива нивата В2-С1 и се признава от всички университети в Германия, Австрия и Швейцария . Притежаването на такъв сертификат се счита за достатъчно условие кандидат-студентът да бъде допуснат да следва в тях. Компонентите на изпита са четири: четене, слушане, писане и говорене.

Zertifikat C1 е изпит по немски, доказващ познания по езика на много по-напреднало ниво. Имайки такъв сертификат, Вие ще можете с лекота, гладко и спонтанно да разговаряте, да пишете и разбирате по-дълги и сложни текстове.

Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom отговаря на най–високата степен на владеене на немски език. Притежавайки такъв сертификат, Вие ще можете да ползвате езика самостоятелно, свободно и компетентно, ще можете да преподавате в различни учебни институции и ще бъдете един завършен специалист в тази област.

Подготовката за сертификати се провежда индивидуално. Обучението е фокусирано върху запознаване с особеностите на конкретния формат на изпита, на който желаете да се явите и се провежда по системи, специално разработени за тази цел. Упражняват се всички отделни компоненти, включени в съответния формат, както и различни изпитни варианти с цел придобиване на необходимите умения за успешно полагане на изпита в реална обстановка.

Вержиния Дърлева

Завършва средното си образование в 7-мо СОУ „Св. Седмочисленици“ – гр. София, в паралелка с разширено преподаване на чужди езици. Висшето си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност „Немска филология“. Придобива магистърска степен по „Международни икономически отношения“ в УНСС. Работи в езиков център „Нов стандарт“от 2008 г. Води курсове за възрастни.

Мария Станкова

Завършва висше образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност „ Българска и немска филология”. В екипа на езиков център „Нов стандарт” е от самото му създаване. Води както стандартни, така и специализирани курсове по немски език. Подготвя за изпити за сертификати на Goethe Institut и TELC – А1 до С2, TestDaF и др.  Работила е като редактор в немскоезичен вестник, а в момента и като преводач на текстове с различно съдържание и теми. Има опит и като устен преводач.

Марияна Генова

Завършва висше образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност „Приложна лингвистика” и „Немска филология”. Придобива магистърска степен по „Международни икономически отношения” в УНСС, гр. София. От 2002 година преподава немски език, а от 2004 година е в Езиков център Нов стандарт. Подготвя за изпитите на Гьоте институт, води специализирани и опреснителни курсове. Работи с юноши и възрастни.

Мира Петкова

Завършва средното си образование в Гимназия Вили-Граф в Мюнхен в паралелка с разширено изучаване на латински, френски и английски език. Висшето си образование в степен Магистър завършва в университет Людвиг-Максимилианс в Мюнхен със специалности Романска филология, Антична археология и Обща лингвистика. От 1999 г. се занимава с редакторска и техническа дейност в сферата на медиите. През 2013 г. се присъединява към екипа на езиков център Нов стандарт. Води курсове за възрастни и деца, както и курсове по разговорен немски език, подготвя за сертификатни изпити