Промени в климата

Промени в климата

Бизнес психологически обучения:


Промени в климата и социални системи.

Обучението е разделено на четири обучителни модула, всеки по 6 учебни часа (45 минути) общо 4:30 астрономически часа.


Продължителност на един модул:5 часа (6 учебни часа и 2 почивки по 15 минути)

Цена: 125 лв.Дни на провеждане: Събота и Неделя

Брой участници: от 2 до 20 души.

Подходящо за:
- Хора, които искат да са информират и подготвят за някой от рисковете, които климатичните промени могат да провокират свързани с ежедневието, бизнеса и финансите.
- Бизнеси, които искат да информират служителите си и да предприемат мерки за смекчаване и управление на рисковете свързани с промените в климата.
- Предприемачи, които искат да използват възможностите, които промените в климата могат да предоставят за бизнеса.

Модул 1.

Промените в климата и индивидуалните рискове.


Базово обучение целящо изясняване на основни концепции свързани с климатичната ситуация и рискове свързани с нея.
Промените в климата могат да имат сериозно въздействие в много области от живота на хората. Част от разглежданите теми в това обучението са:


- Храната.

- Водата и нивата на океаните.

- Топлината.

- Конфликти и миграция.

- Въздействия върху здравословното състояние на хората.


Разглеждането на индивидуалните рискове и анализирането, и управлението им е от голяма важност за справяне, и превенция на последствията свързани с тях. 

Модул 2.


Промените в климата и портфейл от рискове.


Това обучение надгражда знанията от предишното, като разглежда рисковете, като група, портфейл от рискове. Портфейлът от рискове може да включва различни рискове групирани по определени характеристики. Специфичното е, че адресирането става към цялата група или аспекти от нея, за разлика от индивидуалните рискове, които са адресирани по отделно, един риск се свързва с конкретно решение за него.
Това може да води до появата на съвсем нова група ситуации, които да се адресират.
Това обучение разглежда именно тези аспекти на портфейл от рискове свързани с промени в климата.


Важно е участниците да имат добро разбиране за индивидуалните рискове, разглеждани в предишното обучение и как се адресират индивидуални рискове.


Част от темите в това обучение:


• Портфейл от рискове.

• Портфейл от климатични рискове.

• Скрити аспекти, които да се адресират:


Обратни връзки.Скрити причини.Кумулативен ефект.


• Въздействия и стратегии за справяне.

Модул 3.


Управление на портфейл от рискове и „self-management“.


То е надграждащо първите две обучения и познаването на рисковете свързани с промените в климата е необходимо, както и различни похвати за тяхното адресиране.
В това обучение се разглеждат различните нива в развитието на управлението на организации през историята. На базата на това се представя моделът „self-management“, за управление на организация. С негова помощ и знанията придобити в областта на управлението на риск, могат да се адресират проявите на рискови събития и да се намалят или предотвратят загуби.


Обучението е насочено към хора, които управляват организации или планират да управляват в среда на променящ се климат. Разглежданите теории и похвати са специализирани в конкретни области, което изисква предварителна база знания, част от които са включени в предходните две обучения.


Модул 4.


Адресиране на рискове, чрез управление на проект.


Този модул е надграждащ предишните три и е специализиран за хора, които искат да стартират или управляват проекти. 


Обучението е практическо и в него се представя примерен проект, адресиращ рискове и възможности, свързани с промените в климата. 
Участниците имат възможност да задават въпроси и да конструират свой примерен проект в рамките на обучението.


Индивидуални сесии:
Те могат да се организират за теми свързани с обученията и нужда от допълнителна информация. Могат да бъдат посещавани от хора, които не са преминали обучението, с цел по-бързо придобиване на знания по разглежданите теми.

 

 

Сподели

Научавайте първи за нашите промоции