Психологически обучения

06.06.2024

Психологически обучения:

Обучение
Промени в климата и социални системи.

Обучението е разделено на четири обучителни модула, всеки по 6 учебни часа (45 минути) общо 4:30 астрономически часа.
Продължителност на един модул: 5 часа (6 учебни часа и 2 почивки по 15 минути)

Цена: 125 лв.

Дни на провеждане: Събота и Неделя
Брой участници: от 2 до 20 души.


Подходящо за:
- Хора, които искат да са информират и подготвят за някой от рисковете, които климатичните промени могат да провокират свързани с ежедневието, бизнеса и финансите.
- Бизнеси, които искат да информират служителите си и да предприемат мерки за смекчаване и управление на рисковете свързани с промените в климата.
- Предприемачи, които искат да използват възможностите, които промените в климата могат да предоставят за бизнеса.

Обучение


Модул 1
Промените в климата и индивидуалните рискове.
Базово обучение целящо изясняване на основни концепции свързани с климатичната ситуация и рискове свързани с нея.
Промените в климата могат да имат сериозно въздействие в много области от живота на хората. Част от разглежданите теми в това обучението са:
- Храната.

- Водата и нивата на океаните.

- Топлината.

- Климатични конфликти и миграция.

- Въздействия върху здравословното състояние на хората.
Разглеждането на индивидуалните рискове и анализирането, и управлението им е от голяма важност за справяне, и превенция на последствията свързани с тях. 


Модул 2
Промените в климата и портфейл от рискове.
Това обучение надгражда знанията от предишното, като разглежда рисковете, като група, портфейл от рискове. Портфейлът от рискове може да включва различни рискове групирани по определени характеристики. Специфичното е, че адресирането става към цялата група или аспекти от нея, за разлика от индивидуалните рискове, които са адресирани по отделно, един риск се свързва с конкретно решение за него.
Това може да води до появата на съвсем нова група ситуации, които да се адресират.
Това обучение разглежда именно тези аспекти на портфейл от рискове свързани с промени в климата.
Важно е участниците да имат добро разбиране за индивидуалните рискове, разглеждани в предишното обучение и как се адресират индивидуални рискове.

Част от темите в това обучение:

• Портфейл от рискове.

• Портфейл от климатични рискове.

• Скрити аспекти, които да се адресират:
Обратни връзки.Скрити причини.Кумулативен ефект.
• Въздействия и стратегии за справяне.


Модул 3
Управление на портфейл от рискове и „self-management“.
То е надграждащо първите две обучения и познаването на рисковете свързани с промените в климата е необходимо, както и различни похвати за тяхното адресиране.
В това обучение се разглеждат различните нива в развитието на управлението на организации през историята. На базата на това се представя моделът „self-management“, за управление на организация. С негова помощ и знанията придобити в областта на управлението на риск, могат да се адресират проявите на рискови събития и да се намалят или предотвратят загуби.
Обучението е насочено към хора, които управляват организации или планират да управляват в среда на променящ се климат. Разглежданите теории и похвати са специализирани в конкретни области, което изисква предварителна база знания, част от които са включени в предходните две обучения.


Модул 4
Адресиране на рискове, чрез управление на проект.
Този модул е надграждащ предишните три и е специализиран за хора, които искат да стартират или управляват проекти. 
Обучението е практическо и в него се представя примерен проект, адресиращ рискове и възможности, свързани с промените в климата. 
Участниците имат възможност да задават въпроси и да конструират свой примерен проект в рамките на обучението.

Последни новини

Летни интензивни курсове 2024

27.05.2024

Летни интензивни курсове 2024

От 1 юли в Езиков център "Нов стандарт" стартират летни интензивни курсове

Промоционални пакети за индивидуални уроци

08.08.2020

Промоционални пакети за индивидуални уроци

Платете 20 учебни часа индивидулно обучение и вземете 2 часа бонус или 30 учебни часа - с 4 часа бонус.

10 причини да научите турски език

03.01.2019

10 причини да научите турски език

Турският език е 12-тия най-говорим език в света. Само в Турция се говори от 74,2 милиона души. В целия свят около 78,9 милиона души говорят турски.

Научавайте първи за нашите промоции