Курсове по турски за възрастни: ниво C1/C1+

Цена: 437 лева

Турски език – ниво С1
Хорариум – 110 учебни часа

Курсистите с лекота четат и разбират по-сложни и по-дълги автентични текстове, да говорят за проблемите на работното си място, да коментират и дискутират по-философски теми като „Какво е любовта?“, „Как се измерва времето?“, „Какво е знание“ и др. Освен това, курсистите са научават да говорят за различните филмови жантове и да пишат резюмета, ревюта и отзиви на книги и филми. Основната граматика, която се изучава, включва:

 • свидетелско преизказно наклонение на всички времена
 • несвидетелско преизказвно наклонение на всички времена
 • сложни глаголни времена
 • описателни глаголи
 • съюзи и съюзни връзки, образувани с ki
 • различни деепричастни конструкции
 • деепричастия

Ниво С1+
Хорариум – 110 учебни часа

Курсистите усъвършенстват своите знания в областта на граматика на турския език. Лексиката се надгражда, като се изучават различни по-обем текстове свързани с различните изкуства, развитието на турската литература, силата и важността на парите в наши дни, света около нас, както и текстове за медиите и рекламите. Умението говорене се упражнява главно от дискусии по разноообразни теми. Курсистите се научават да пишат репортажи, истории и кратки разказа. Основната граматика, която се изучава, включва:

 • сложни синтактични конструкции с причастие и спомагателен глагол
 • съчетаемост на залозите в турския език
 • метафора
 • начини за подсилване на определени части на изречението
 • сложни деепричастни форми
 • строеж на турския текст
 • видове и употреба на подчинените изречения

Научавайте първи за нашите промоции