Искате да изучавате японски език?

онлайн записване график на курсовете

Курсовете по японски език се провеждат по системата Minna no Nihongo. Всяко ниво е разработено в 60 учебни часа. С покриването на материала от първите три нива, курсистите усвояват всичката необходима лексика и граматика, необходима за явяване на международния изпит по японски език JLPT (Japanese Language Proficiency Test) ниво N5. В следващите нива учениците придобиват познания, които съответстват на нивата от N4 до N1. Изпитът JLPT се провежда всяка година през месец декември. За да придобият увереност и за да се запознаят със самия тест, след всяко завършено ниво организираме за нашите курсистите кратък курс, в който се отработват различни изпитни варианти.

Minna no Nihongo 1

Учебникът по японски език Minna no Nihongo е най – съвременното пособие за изучаване на езика, което се използва за преподаване на чужденци в целия свят, включително и в самата Япония. Учебникът е написан на йероглифи, които са транскрибирани със сричковата азбука хирагана.

Към учебника има две учебни тетрадки. Едната е за писмени упражнения към всеки урок. В нея има 6 обобщаващи преговорни теста на около всеки десет урока и два преговорни теста на двете половини от материала. Втората тетрадка е с упражнения за слушане с разбиране, посветени на всеки от уроците. Учебникът и двете учебни тетрадки са трите най – използвани учебни помагала от системата. Допълнително към нея има книжки с граматика, с текстове и упражнения за изучаване на йероглифите и други допълнителни материали, които могат да се използват в час.

Minna no Nihongo 1 се състои от 50 урока. Граматиката е предоставена схематично в таблици и чрез примери с диалози. На края на всеки урок има упражнения за слушане с разбиране, за писане и текстове за четене с разбиране. На първото занятие курсистите получават уводен урок по хирагана и катакана – двете сричкови азбуки в японския език, които фонетично звучат еднакво, но графично се изписват различно.

 

 

Курс по японски език за начинаещи

Minna no Nihongo 1, раздел 1 (уроци от 1-13)

След приключване на това ниво курсистите ще се научат да:

 • се представят, да питат за възраст, професия, националност
 • да посочат предмети и лица, да питат за местоположение,
 • да питат за : цената на стоките, часа и работното време на институциите и магазините, за телефонни номера.
 • числата от 1 до милион,
 • дните от седмицата, месеците и датите
 • питат за случки във времето, да разговарят за бита и ежедневието, за храната, за пазаруването, за ученето
 • Да използват подкана за съвместно действие, да дават и получават,
 • да използват: завършено или незавършено действие, покана, прилагателни имена
 • да питат за състоянието на нещата или хората, да изразяват харесване, да питат за и да обясняват причината, да разговярят по телефона
 • да изразяват съжаление/ разочарование, битийност
 • да броят предмети с различни форми и да броят лица
 • да изразяват период от време, да ползват минало време,
 • да изразяват предпочитание или преценка между две неща, да изразяват единичен избор/ преценка от цяла група от предмети от дадена категория,
 • да изразяват желание, да обясняват целта на действията си

 

Основната граматика в този раздел:

 • спомагателен глагол
 • следложни частици за тема, притежание
 • точка във времето и пространството;
 • място на действието; средство на действието
 • пряко и косвено допълнение
 • подлог; цел
 • местоимения – лични, притежателни, показателни, въпросителни, неопределителни, отрицателни
 • наречия – често, малко, не много, горе-долу
 • предикативни и полупредикативни прилагателни, употреба и форми
 • начин на употреба на конструкции с думите „харесвам”, „добър съм в”, „разбирам”, „имам/ притежавам”
 • глаголите за битийност – има, намира се, съществува/м, съм
 • бройни суфикси/ класификатори
 • сегашно, бъдеще и минало време на глаголите и прилагателните
 • сравнителна степен на прилагаталните и конструкцията при сравненине между две неща
 • превъзходна степен на прилагателните и конструкцията при изразяване на предпочитание към едно едно от група неща
 • желателно наклонение на глаголите
Подготовката за сертификати по японски език се провежда индивидуално. Обучението е фокусирано върху конкретния формат на изпита, на който желаете да се явите и се провежда по системи и материали, специално разработени за тази цел. Упражняват се различни изпитни варианти.

Japanese Language Proficiency Test (JLPT) V-І ниво 

Международният изпит по японски език се провежда веднъж годишно – през първата седмица на декември. Има 5 нива: N1 – N5 (N1 е най-трудното). N5 и N4 измерват основно ниво на владеене на езика, докато N2 и N1 – на японски, използван в широк спектър от ситуации в ежедневието. N3 е преход от N5, N4 към N2, N1. Изпитът се състои от:

Йероглифи – четене и разпознаване;

Граматика – следложни частици, глаголи, прилагателни, изрази;

Четене – четене на текст с разбиране и отговаряне на въпроси, попълване на празни места в текст;

Слушане – слушане на запис и отговаряне на въпроси по него.

Всички нива имат еднакво съдържание, но степента на сложност е различна. Добре е курсистите да имат някакви познания по японски език и подготовката за тестовете да се извършва въз основа на тях.

НивоЙероглифиЛексикаСлушанеЧасове обучение
N5~100 ~800Basic150 (ориентировъчно)
N4~300~1,500Elementary 300 (ориентировъчно)
N3~650~3,750Intermediate450 (ориентировъчно)
N2~1000~6,000Upper-Intermediate600 (ориентировъчно)
N1~2000~10,000Advanced900 (ориентировъчно)
Индивидуалното обучение по японски език е подходящо за тези от вас, които искат да напреднат бързо или са с плаващо работно време. Уроците могат да се провеждат в удобно за вас време през седмицата между 9,00 и 21,00 ч. и в събота и неделя от 9,30 до 15,00 ч. За записване е необходимо да се свържете с нас по телефон или e-mail два дни предварително.

Обучавайки се индивидуално, можете да избирате между различни учебни системи по японски език в зависимост от Вашите нужди и желания, както и да се посъветвате с преподавател кой е най-подходящият за Вас вариант.

Ако се наложи да отмените вече записан час, е необходимо да се свържете с нас един ден по-рано. В противен случай, дължите неустойка в размер на цената 1 учебен час.

Едно занятие е от минимум два учебни часа, като един учебен час (45 мин.) е 16 лв. Можете да си заплащате за всяко занятие по японски език отделно или да предплатите някой от посочените пакети.

Пакети за индивидуално обучение с бонус часове

ЕзикНивоБрой часове в пакетБрой курсистиСистемаДни и часове на провежданеЦена в лв. Запиши се онлайн и вземи бонус часовеПопитай за свободни часове
ЯпонскиN5-N120+2
бонус
за един човекпо изборв удобно за Вас време352 320
ЯпонскиN5-N130+4
бонус
за един човекпо изборв удобно за Вас време544 480
ЯпонскиN5-N120+2
бонус
за двама душипо изборв удобно за Вас време396 360
ЯпонскиN5-N130+4
бонус
за двама душипо изборв удобно за Вас време612 540
ЯпонскиN5-N120+2
бонус
за трима душипо изборв удобно за Вас време418 380
ЯпонскиN5-N130+4
бонус
за трима душипо изборв удобно за Вас време646 570

 

Освен за възрастни, предлагаме и индивидуални уроци по японски за деца. Системата на обучение се определя в зависимост от възрастта и нивото на знания на детето. Заедно с използването на стандартните учебни помагала, занятията са съпътствани от забавни ролеви игри, изготвяне на проекти и различни упражнения.

Константина Шопова

Завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Японистика и има едногодишна специализация в Япония. В продължение на пет години живее в Тайланд и учи тай. Там преподава японски и английски в държавни училища и води курсове по тайски език на чужденци. Част от екипа на Нов стандарт е от 2005 година.