Курсове по френски език:

◊ В акредитиран езиков център;

◊ С най-утвърдената система „Écho“ на издателство CLE International;

◊ С висококвалифициран преподавател;

◊ По съвременни методи с мултимедийни материали;

◊ С хорариум от 100 до 120 учебни часа;

◊ Да получите сертификат в края на обучението си;

За записване в ниво, по-високо от А1 е необходимо да направите входящ тест, който е безплатен. Пишете ни и ще Ви изпратим тест.

Системи на обучението по френски език

Écho

Това е една от най-новите системи за изучаване на френски език, която е изцяло съобразена с Общата европейска езикова рамка. Écho излиза на книжния пазар през 2010 г. и към днешна дата е преиздаван два пъти, което показва, че учебникът се развива, за да може да отговаря на потребностите на обучаемите. Към всяко ниво има учебник, учебна тетрадка и дискове, както и DVD, с които обучаващите се в този курс по френски могат да се потопят изцяло в един от работните езици на Европейския съюз. Учебникът включва 12 урока, разделени в четири раздела. Във всяка учебна тетрадка са поместени над 250 упражнения, подходящи както за работа в клас, така и у дома, с цел затвърждаване на новия материал. Учебната система е ориентирана и към подготовка за изпита за сертификат DELF (Diplôme d’études en langue française). Écho е система, предназначена за младежи и възрастни. Тя е замислена в съотвествие с интересите и проблемите на тези възрастови групи и е близка до ежедневните дейности и ситуации, в които попадаме общувайки.

Alter ego

Нова и бързо налагаща се система за обучение по френски език, разработена по критериите и стандартите на Общата европейска езикова рамкаТя включва учебник, учебна тетрадка, CD, тестове и материали за допълнителна работа. Многобройните автентични и разнообразни материали за слушане и текстове в различен стил като интервюта, радиопредавания и литературни сцени помагат за усъвършенстването на езиковите умения. В този курс по френски език се упражняват различни стратегии на слушане, както и способността си за писане чрез разказване на реално преживени или измислени истории. Разиграването на различни ситуации от ежедневието допълнително стимулира учащите да упражняват говорните си умения и да научават нови изразни средства. Разнообразието от допълнителни учебни средства позволява на курсистите да обогатят своите познания за Франция и да се докоснат до нейните традиции, култура и история.

Курсове по френски език – ниво А1

Система – Écho

Хорариум – 100 уч.часа

Курсове по френски за начинаещи. Включва азбука, произношение, групи глаголи, сравнителни степени, видове местоимения, четири основни глаголни времена и много други граматически елементи. Застъпени са тематики като Моето родно място, Семейството, Хобита, Празници, Пътувания, Гастрономия, Дом, Тяло, Стилове на поведение и обличане и т.н.

В нива А1 и А2 обучаемите се запознават с основите на френския език. След завършването на тези две нива обучаемите придобиват умения за водене на разговор по основни ежедневни теми, способност да разбират прости изречения, да говорят за себе си и за близките си, за навиците и за желанията си.

Курсове по френски език – ниво А2

Система – Écho

Хорариум – 100 уч.часа

Курсове по френски за завърши ниво А1. Акцентира се върху по-сложни времеви конструкции, заместителни местоимения и допълнение, наречия, условни наклонения. Лексикалната тематика от своя страна е концентрирана върху теми като работа, образование, политика, мелидиите, ритуали и традиции, човешки взаимоотношения, ежедневни задачи, професии и техните характеристики.

Курсове по френски език – ниво B1.1 и B1.2

Система – Écho

Хорариум – 100 уч.часа

Ниво В1 е разделено в два учебника (B1.1 и B1.2), които се взимат в два отделни курса по френски език за по 104 учебни часа.

В ниво В1 обучаемите задълбочават граматическите си познания и разширяват знанията си относно лексиката и синтаксиса. Обучаемите започват да създават собствени текстове, да говорят по-свободно и да водят по-дълги разговори на теми като околна среда, професионален живот и културни различия. Развиват се уменията за четене, писане, слушане и говорене. Включени са и упражнения за запознаване на курсистите с различните начини за изразяване на едно и също нещо в зависимост от стила на разговора. Откъм лексика, учебният материал е богат на теми като природни бедствия, мистерии, исторически събития, музика, икономика, климат, търговия, право, психология и т.н. Разглеждат се активни и пасивни граматически структури, пряка и непряка реч, сложни минали времена и условни изречения, относителни местоимения и др.

Курсове по френски език – ниво B2

Система – Écho

Хорариум – 120 уч.часа

В ниво В2 се изучава останалата част от френската граматика, която не е взета досега в предишните курсове по френски. Затвърждава се всичко научено досега и се прави преглед на цялата лексика, а граматиката бива допълнена от някои граматични конструкции.  Изданието позволява да се постигне независимост при боравене с езика и предлага относително дълги текстове, извадки от ежедневници, есета с общ или литературен характер. Устното разбиране се подобрява благодарение на близо 60 записа, които са предложени на курсистите (радио емисии, интервюта, дебати, конференции). В края на учебния процес курсистите могат да правят по-дълги и аргументирани изказвания, да участват в дискусии и да пишат самостоятелно сложни и дълги текстове и официални документи.

Курсове по френски език – ниво C1

Система – Alter ego

Хорариум – 120 учебни часа

В ниво C1 курсистите усъвършенстват уменията си да използват езика като средство за общуване в различни ситуации, както и знанията си в областта на френската граматика и лексика.  Учебният материал включва широка гама от интересно подбрани теми за дискусии, а граматичните упражнения са насочени към развиване на умението за изразяване на мнение. След завършване на този курс, учащите могат да използват придобитите езикови и социокултурни познания за адекватното си участие в различни комуникативни ситуации – семинари, лекции, дискусии по разнообразни теми, бизнес срещи, мероприятия и др. Могат да се изразяват в писмен вид с добра аргументация и адекватно да излагат идеи, да разбират съдържанието на различни по вид текстове – публицистични, научнопопулярни или художествени, както и слушайки, да разбират отсрещната страна в естествени условия на комуникация.

Поготовката за сертификати се провежда индивидуално. Обучението е фокусирано върху запознаване с особеностите на формата на изпита, на който желаете да се явите и се провежда по системи, специално разработени за тази цел. Упражняват всички отделни компоненти, включени в него, както и различни изпитни варианти с цел придобиване на необходимите умения за успешно полагане на изпита в реална обстановка. При нас можете да се подготвяте за изпитите DELF и DALF, които се провеждат във Френския културен институт,  както и за всички изпити на telc (The European Language Certificates) от ниво А1 до В2 за деца и възрастни.

frenski sDELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, които съответстват на всяко от шестте нива на владеене на език според Общата европейска езикова рамка: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2. Това дава възможност на кандидата да се яви направо на изпит по свой избор, в зависимост от нивото си. Изпитите се провеждат под ръководството на Националната комисия за DELF и DALF със седалище Международния център за педагогически науки. Проверката на изпитите се осъществява само от хабилитирани преподаватели. На всяко ниво се оценяват четири типа умения: слушане с разбиране, четене с разбиране, устно изразяване и писмено изразяване. Двете дипломи DELF и DALF са безсрочни. За кандидастване във френски университет се изисква диплома DELF B2 или DALF C1, като дипломата DALF гарантира прием във всички френски университети без допълнителна проверка на езиковите Ви знания. Дипломите DELF и DALF се признават и от множество работодатели по целия свят, включително и у нас. Изпитните сесии са два пъти годишно – февруари и юни/юли. Подготовката за DELF и DALF се провежда по специализирани учебници, помагала и сборници тестове, предназначени специално за подготовка за явяване на изпит за тези дипломи. DELF има няколко варианта – за деца, юноши и възрастни, като разликата е не в трудността, а в тематиката, тъй като всеки формат е адаптиран за съотвената възрастова група.

Екатерина Хинкова

Завършва 9-та френска гимназия в София, право в Париж 1 Пантеона-Сорбон и френска филология в СУ Св. Климен Охридски. Има 4 годишен опит като преподавател по френски, занимава се и с редакторска дейност във френско онлайн  списание. В Нов стандарт води индивидуални и групови занятия на деца и възрастни.