Курсове по испански език:

◊ В акредитиран езиков център с 14 години опит в чуждоезиковото обучение;

◊ С висококвалифицирани преподаватели;

◊ Възможност за подготовка за изпитите telc;

◊ По водещата система на издателство Edelsa – „Vente“;

◊ С безплатни материали в нашата онлайн платформата;

◊ Безплатни входящи тестове и сертификати;

Запишете се онлайн за курс по испански за възрастни и вземете 5% отстъпка!

Системи за курсове по испански

Нашите курсове по испански език за нива от А1 до В2 се провеждат по системата Vente на издателство Еdelsa. В обучението за нива С1 и С2  се използва системата Nuevo Prisma на издателство Edinumen.

Vente е най-утвърдената и доказана система за преподаване на испански език за възрастни, която е изцяло съобразена с Общата европейска езикова рамка. Тази система е получила много добри отзиви от страна на учениците, поради подредеността на граматическото съдържание, което го прави по-лесно за усвояване. Състои се от три комплекта учебници, като всеки от тях покрива по две нива. Комплектът се състои от учебник, учебна тетрадка и CD-та за слушане. В учебника са включени кратки видео материали, които спомагат за овладяване на умението за разбиране на автентична испанска реч. Системата разполага с виртуална платформа, в която учениците могат да работят самостоятелно и да затвърдят придобитите познания по езика. Ще имате на разположение и дигитален учебник, който може да се ползва на различни устройства (PC, Mac, tablets Android, iPad, Smarphone).

Курсове по испански език – ниво А1 и А2

Vente 1

Състои се от 14 урока, като покрива две нива – A1 и A2.

Ниво А1. Обхваща първите седем урока и се взима за 70 учебни часа. Този курс по испански е за начинаещи, които след завършването му ще могат да разбират най-често употребявани думи и изрази. Овладяват се умения като: представяне на себе си и на семейството си, описание характеристиките на видовете жилища, познания за часове, разписания, числа, даване на инструкции, описание на ежедневните навици, извършване на покупки, поръчване на храна в ресторант.

Граматика:

 • препинателни знаци
 • род на съществителни и прилагателни
 • спрежение на правилни и неправилни глаголи в сегашно време в изявително наклонение
 • множествено число на съществителни и прилагателни
 • определителен и неопределителен член
 • притежателни местоимения
 • показателни местоимения
 • въпросителни местоимения
 • предлози
 • възвратни глаголи
 • положително повелително наклонение

 

Ниво А2. Обхваща втората половина от учебника Vente 1.

Придобиват се изразни средства за справяне в ежедневни ситуации като: пазаруване в магазин, описание на дрехи, уговаряне на среща, занимания през свободното време, части на тялото, описание на здравословното състояние, душевни състояния, пътувания, изразяване на мнение, разказ на събития и случки в миналото, описание на атмосферното време.

Граматика:

 • лични местоимения за пряко и непряко допълнение
 • притежателни местоимения
 • показателни местоимения
 • глаголни преифрази: tener que + infinitivo, estar + gerundio, ir a + infinitivo, hay que + infinitivо
 • минало неопределено време (Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo)
 • минало свършено време (Pretérito Perfecto Simple de Indicativo)
 • минало несвършено време (Pretérito Imperfecto de Indicativo)
 • неопределителни местоимения
 • сравнителна степен

Курсове по испански език – ниво В1 и В1+

Vente 2

Курсът покрива две ниваB1 и В1+ . Ниво B1+ затвърждава познанията придобити от предходното ниво B1, като предимно се прави преговор на граматическата част и се обогатява лексикалната част, което улеснява прехода от ниво B1 към ниво B2. Учебникът съдържа 14 урока. Предназначен за средно напреднали. Овладяват се лексикални средства за описание на характер, образование, работа, изготвяне на автобиография, представяне на интервю за работа; придобиват се умения за дискусии в сферата на медицината, пътуванията и новите технологии.

Граматика:

 • употреба на глаголите ser и estar
 • образуване на възклицателни изречения
 • глаголи, изрази и перифрази за изразяване на душевно и физическо състояние
 • Бъдеще просто време (Futuro Simple)
 • употреба на лични местоимения за пряко и непряко допълнение
 • изразяване на желание чрез употребата на подчинително наклонение (Subjuntivo)
 • минало неопределено време (Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo)
 • минало свършено време (Pretérito Perfecto Simple de Indicativo)
 • минало несвършено време (Pretérito Imperfecto de Indicativo)
 • повелително наклонение (Imperativo Afirmativo y Negativo)
 • употреби на местоимението “se”
 • относителни и въпросителни местоимения
 • употреба на подчинителното наклонение в подчинени относителни изречения
 • условно наклонение (Condicional Simple)
 • употреба на условни изречения
 • сравнитела и превъзходна степен
 • минало предварително време (Pretérito Pluscuamperfecto)
 • употреба на подчинителното наклонение в подчинени изречения за цел
 • пряка и непряка реч
 • подчинени изречения за следствие и причина
 • употреба на предлози

Курсове по испански език – ниво В2

Vente 3

Съдържа 12 урока и покрива ниво B2. Курсът е предназначен за напреднали.

В него те могат да представят и защитават мнението си като участват активно в дискусии по теми като: приятелство, пазаруване, свободно време, филми, света на труда и предприемачеството, интернет, изобретения на бъдещето, природни бедствия, образование, гастрономия и т.н.

Граматика:

 • Pretérito Perfecto de Subjuntivo
 • Pretérito Imperfecto de Subjuntivo
 • условни изречения
 • сравнителна и превъзходна степен
 • глаголни преифрази
 • просто бъдеще време (Futuro Simple)
 • бъдеще предварително време (Futuro Compuesto)
 • подчинени изречения за време, следствие и цел
 • Pluscuamperfecto de Subjuntivo
 • употреби на неутралното местоимение “lo”
 • страдателен залог

Nuevo Prisma

Системата на издателство Edinumen е изготвена според изискванията на Общата европейска езикова рамка. Включва учебник, който се състои от 12 урока и един изпитен модел за подготовка за сертификата DELE, учебна тетрадка и 2 броя CD за слушане.

Упражненията, включени в учебника се състоят от значителен набор стратегии и похвати, които помагат за развиване на комуникативните умения на учащите и поощряват взаимодействието им в процеса на обучение като ги запознават с различни аспекти от културата на испаноезичния свят, обогатявайки граматичните им лексикални познания.

При нас можете да се подготвяте за изпитите за сертификат DELE, които се провеждат в Институт Сервантес, както и за всички изпити на telc (The European Language Certificates) от ниво А1 до В2 за деца и възрастни.

Подготовката за сертификати се провежда индивидуално. Обучението е фокусирано върху запознаване с особеностите на формата на изпита, на който желаете да се явите и се провежда по системи, специално разработени за тази цел. Упражняват всички отделни компоненти, включени в него, както и различни изпитни варианти с цел придобиване на необходимите умения за успешно полагане на изпита в реална обстановка.


ispanskio seDiplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE)

Oфициални дипломи с международно признание, удостоверяващи нивото на познание и владеене на испански език, които се издават от Институт Сервантес от името на Министерството на Образованието и Културата на Испания. С тях може да се кандидатства в различни университети, държавни езикови училища, както и за работа в сферата на администрацията в Испания. Периодът на валидност на тези дипломи е безсрочен.

Таня Калфова

 

Завършва средно образование в 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” с профил испански език.  Висше образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Испанска филология”. Подготвя  за изпити D.E.L.E. От 2006 година работи в езиков център „Нов стандарт”.