Ваучери за заети лица

След големия успех на програма „Аз мога повече“, която обхващаше програмния период 2007-2013 година, следва нейното продължение – „Ваучери за заети лица„. Тази оперативна програма е за периода 2014 – 2020 г.

Програмата е насочена към хора на трудови договори със средно или основно образование. Всеки, който отговаря на тези условия, може да кандидатства и да получи ваучер за езиков курс за три нива на обучение, всяко по минимум 100 учебни часа на стойност 700 лв.  Новото в този програмен период е, че кандидатът ще съфинансира обучението си – ще заплаща 15% от обучението си преди началото му, т.е 105 лв.

Стартира приема на документи по програма Ваучери за заети лица!

Можете да кандидатствате по два начина:

  1. На място в ДБТ

Изтеглете заявлението от тук: zajavlenie-za-podavane-na-hartien-nositel (1) , принтирайте го и го попълнете. Можете да вземете уведомлението и от нас на място в офиса ни на ул. Екзарх Йосиф 21. Приложете към него копие на дипломата си от основното и/ или средното си образование и допълнителни сертификати, ако имате такива. Занесете ги в Бюро по труда по местоживеене или месторабота, в 14 – дневен срок ще бъдете одобрени и в 5 – дневен срок ще получите ваучера си. 

СПИСЪК НА БЮРАТА ПО ТРУДА

 

2. В електронен вариант

Попълнете ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ, прикачете копие на дипломата си от основното и/ или средното си образование и допълнителни сертификати и изпратете.

 

С ваучера си можете да се запишете във всеки един от нашите курсове. Разгледайте нашия ГРАФИК, изберете си курс и се свържете с нас, за да Ви запазим място в групата. Местата са ограничени, групите ни са от 4 до 10 души. Учебниците са включени във ваучера, необходимо е само да си осигурите тетрадка за писане.

Всеки желаещ да се запише на езиков курс с ваучер трябва да направи входящ тест по съответния език, за да се определи нивото. При нас можете да се обучавате по програма „Ваучери за заети лица“ по следните езици:

  • английски
  • немски
  • френски
  • испански
  • португалски
  • турски
  • гръцки

Ваучера се отпуска за три последователни нива на обучение, като имате право на не повече от 20% отсъствия. В края на обучението се прави финален тест и получавате сертификат за владеене на езика според Общата Европейска Езикова Рамка. Ако отсъствате на повече от 20% от занятията или имате по – малко от 65% на финалния тест трябва да заплатите пълната стойност на ваучера.