Курсове по английски език:

◊ В акредитиран езиков център с 14 години опит в чуждоезиковото обучение;

◊ С висококвалифицирани преподаватели;

◊ По водещата система на издателство Oxford – „New Headway“;

◊ Безплатни входящи тестове и сертификати;

◊ Хорариум от 100 до 110 учебни часа, покриващ цяло ниво;

◊ В малки групи от 4 до 8 души;

Запишете се онлайн за курсове по английски за възрастни и вземете 5% отстъпка!

Английски за възрастни
Английски за възрастни

Защо са ви необходими курсовете по английски за възрастни?

В днешния информационен и глобализиран свят владеенето на чужди езици става все по-важен фактор за личностното и професионално развитие на човека. Чуждите езици отварят нови врати и носят възможности за кариерно израстване, стартиране на бизнес контакти и всякакви други полезни взаимоотношения с хора от различни държави и култури. В това отношение английският, който е приет като официален международен език, е на практика незаменим. Изучаването му чрез курсовете за възрастни несъмнено ще ви бъде от голяма полза в дългосрочен план и ще ви помогне да реализирате смятани досега за неизпълними лични и професионални цели. В следващите редове ще научите защо точно курсовете по английски за възрастни, предлагани от Езиков център „Нов стандарт“, са най-добрият избор за вас.

Курсовете по английски за възрастни на Нов стандарт – основни ползи и преимущества 

Курсовете по английски за възрастни на „Нов стандарт“ предлагат редица ползи за клиента. Започвайки от дългогодишния опит на езиковия център и висококвалифицираните преподаватели, работещи в него, и стигайки до начина на работа, разпределението на групите, цялостната обстановка и атмосфера по време на уроците. Нека да изведем накратко главните преимущества на курсовете по английски за възрастни, провеждани в Езиков център „Нов стандарт“:

  • курсове по английски за възрастни: дългогодишен опит – на първо място трябва да посочим, че ние от „Нов стандарт“ имаме дългогодишен опит в провеждането на курсове по английски за възрастни и като цяло в областта на чуждоезиковото обучение. Езиковият център отваря врати през 2004 година, като от самото си създаване предлага курсове по английски за възрастни. Вече 14 години нашият амбициозен и енергичен екип е напълно отдаден на мисията си да бъде полезен на желаещите да научат чужди езици, както и да следва най-новите стандарти за европейско ниво на преподаване. Така че ако си търсите не просто обикновен курс по английски за възрастни, а такъв, който е тясно обвързан с вашите лични нужди, предпочитания и цели в професионален и личен план, то Езиков център „Нов стандарт“ е точното място за вас.
  • курсове по английски за възрастни: отлична база и висококвалифицирани преподаватели – още два елемента, които са определящи за наистина ефективните и полезни за клиента курсове по английски за възрастни. В Езиков център „Нов стандарт“ ще се срещнете само и единствено с висококвалифицирани преподаватели – филолози с богат опит в областта на преподаването на чужди езици. В допълнение, курсовете по английски за възрастни се провеждат с помощта на модерни мултимедийни учебни системи, които осигуряват по един достъпен начин овладяването на новия език. И не на последно място, при нас ще намерите уютна обстановка, спокойна и приятна атмосфера, както и така необходимите на всеки човек топло отношение, внимание и разбиране. Всичко това несъмнено ще ви помогне да преминете успешно курса по английски за възрастни и да си тръгнете от езиковия център по-квалифицирани, уверени в себе си и подготвени за възможностите и предизвикателствата, които ви предлага животът.
  • курсове по английски за възрастни: най-добрата система на обучение – курсовете по английски за възрастни, предлагани от Езиков център „Нов стандарт“, се провеждат по водещата и доказала своето качество система на Oxford University Press „New Headway“. Това е една от най-популярните и прилагани в световен мащаб системи за обучение, когато става въпрос за курсове по английски за възрастни. И причините за това са немалко. Учебниците „New Headway“, изполвани в курсовете по английски за възрастни, са идеално балансирани с акцент върху правилното овладяване на граматиката. В допълнение, използваната в тях лексика е тематично организирана, актуална за възможно най-широк кръг от хора и напълно приложима в съвременното ежедневие. Курсовете по английски за възрастни, провеждани по системата „New Headway“, осигуряват значителен прогрес във всеки от четирите компонента на изучаване на чуждия език – „Слушане с разбиране“ („Listening“), „Четене с разбиране“ („Reading“), „Говорене“ („Speaking“) и „Писане“ („Writing“).
  • курсове по английски за възрастни: удобен за клиента начин на провеждане – целият процес по организацията на курсовете по английски за възрастни в Езиков център „Нов стандарт“ е насочен към осигуряване на удобство и спокойствие за клиента. На първо място се прави безплатен входящ тест, чиято цел е прецизно определяне на нивото на владеене на езика и насочване на клиента към най-подходящия за него курс по английски за възрастни. Самите часове на провеждане на курсовете по английски за възрастни са изцяло съобразени с графиците на работещите хора и обикновено са вечерта или през уикенда (в зависимост от конкретния курс по английски за възрастни, който сте избрали). Един курс по английски за възрастни е с хорариум от 100 до 110 учебни часа, покриващ напълно цялото ниво. В края на курса по английски за възрастни се прави финален тест и след успешното му издържане, клиентът получава сертификат за съответното ниво на владеене на езика според Общата Европейска Езикова Рамка.
  • курсове по английски за възрастни: индивидуален подход към клиента – и не на последно място, курсовете по английски за възрастни в Езиков център „Нов стандарт“ се осъществяват в  малки групи, състоящи се от 4 до 8 души. Това дава възможност курсовете по английски за възрастни да се провеждат в спокойна и приятна атмосфера, както и да се обърне необходимото внимание на всеки обучаващ се. Записването за курс по английски за възрастни в Езиков център „Нов стандарт“ ви гарантира постоянен контакт с обучаващия преподавател – филолог, процес на работа в съответствие с вашите нужди и потребности, силни и слаби страни, както и следене на прогреса ви във всеки един момент и предприемане на съответните корекции, гарантиращи успешното завършване на обучението.

Усъвършенствайте езиковите си знания чрез курсовете по английски за възрастни, предлагани от Езиков център „Нов стандарт“. За да започнете, трябва просто да направите безплатен входящ тест за определяне на ниво на нашия сайт. След като ни го изпратите, ние ще ви насочим към най-подходящия курс по английски за възрастни и ще обсъдим заедно с вас опциите и формите за обучение, които биха паснали най-добре на вашия седмичен график, индивидуални нужди и предпочитания.

Курсове по английски за възрастни –  особености на различните нива

Езиков център „Нов стандарт“ предлага курсове по английски за възрастни за нивата от А1 до C1 съгласно Общата Европейска Езикова Рамка. Като съответно A1 (Beginner) е най-ниското ниво за начинаещи, докато курсовете по англиски за възрастни за ниво C1 (Advanced) са за хора, които вече са доста напреднали в езика. За записване за курс по английски за възрастни за всяко едно ниво, различно от A1, e необходимо да се направи предварителен входящ тест. Както вече казахме, тестът е напълно безплатен за вас и можете да го направите директно на сайта ни. За да получите по-добра представа за своите възможности, в следващите редове ще разгледаме материалите, изучавани в различните нива на курсовете по английски за възрастни.

Курсове по английски за възрастни: ниво A1 (Beginner) – вече споменахме по-горе, че това е нивото за начинаещи в този език. В курсовете по английски за възрастни за ниво A1 курсистите правят своите начални стъпки в езика и се научават на най-базови и основни неща. Например как да представят себе си и други хора, да питат и отговарят на различни въпроси, да използват ежедневни изрази и фрази. Материалът в този курс по английски за възрастни е разпределен в 14 урока и успешното им преминаване ще помогне на курсистът да комуникира на езика при положение, че неговият събеседник говори бавно и ясно.

По отношение на граматиката, изучавана в курсовете по английски за възрастни за ниво A1, тя също е сравнително лесна и достъпна за начинаещите в езика. Какво включва граматическата част на курсовете по английски за възрастни за ниво A1? На първо място, участниците в тези курсове по английски за възрастни ще се занимават с глагола „съм“ („to be“), основните лични, притежателни и показателни местоимения. Освен това в курса по английски за възрастни за ниво A1 се разглеждат две прости времена – сегашно просто (Present Simple Tense) и минало просто (Past Simple Tense), както и сегашно продължително време (Present Continuous Tense). И не на последно място, съответният курс по английски за възрастни ще ви помогне да научите кога се употребяват определителен и неопределителен член, и кои са думите, с които се структурират въпросителните изречения в езика.

Курсове по английски за възрастни: ниво A2 (Elementary) – за записване на курс по английски за възрастни за ниво A2 вече е нужно полагането на предварителен входящ тест. Участниците в този курс по английски за възрастни ще направят още една стъпка напред в овладяването на езика, научавайки се да използват ежедневни фрази не само за представяне пред другите, но и за постигане на конкретни цели. Материалът на курса по английски за възрастни за ниво A2 е разпределен в 12 урока, обхващащи теми от образованието и професията на човека до заобикалящите го среда и неща от първа необходимост.

Курсът по английски за възрастни за ниво А2 извежда участниците една стъпка напред и по отношение на граматиката. Усвоените в курса по английски за възрастни за по-ниско ниво времена се допълват с минало просто (Past Simple Tense) и сегашно перфектно просто (Present Perfect Simple Tense). В допълнение, в този курс по английски за възрастни се набляга на модалния глагол „can“, броими и неброими съществителни, както и предлози за място (in, at, on).

Курсове по английски за възрастни: ниво B1 (Pre-Intermediate) – курсовете по английски за възрастни за ниво B1 пренасят обучаващия се в съвсем различна лексика и ситуации. Учебникът за тези курсове по английски за възрастни съдържа текстове и диалози, директно взети от съвременната жива езикова среда (напр. вестници и списания, ситуации от дома и улицата). 12 са общо уроците, в които е разпределен материалът за курсовете по английски за възрастни за ниво B1.

Граматиката в курса по английски за възрастни за ниво B1 се допълва с бъдещи времена (Future Tenses), минало продължително (Past Continuous Tense) и минало перфектно просто (Past Perfect Simple Tense). Но това съвсем не е всичко, което този курс по английски за възрастни ще ви даде в граматическо отношение. В рамките на курса по английски за възрастни за ниво B1 ще се запознаете и с глаголните модели (Verb Patterns), въпросите с „like“, сравнителните и превъзходните степени на прилагателните, изразяването на задължение и още редица други полезни неща.

Курсове по английски за възрастни: ниво B1+ (Intermediate) – в курсовете по английски за възрастни за ниво B1+ обиграваните текстове и ситуаци от ежедневието се съчетават със специфични теми от англоезичния свят, като например литература, култура, социално устройство и т.н. Материалът в този курс по английски за възрастни отново е разпределен в 12 урока.

Курсовете по английски за възрастни за ниво B1+ помагат на участниците да съпоставят различните сегашни времена (Present Tenses) и минали времена (Past Tenses). В рамките на тези курсове по английски за възрастни също така ще се научите да изразявате съвет, задължение или разрешение с модални глаголи, да съставяте условни изречения, както и да използвате непряка реч.  

Курсове по английски за възрастни: ниво B2 (Upper-Intermediate) – преминавайки през този курс по английски за възрастни, участниците вече ще могат да разбират основните идеи на сложни текстове по конкретни или абстрактни теми, както и да водят технически дискусии в своята професионална сфера. Материалът в курса по английски за възрастни за ниво B2 е разпределен в 12 урока и дава възможност за свободно общуване и изразяване на мнение по широк кръг от теми и въпроси.

В граматично отношение този курс по английски за възрастни разглежда абсолютно всички времена (прости, продължителни, перфектни), както и някои специфични бъдещи форми (Future Forms).  Благодарение на курса по английски за възрастни за ниво B2 ще се научите да използвате условни изречения и фрази за изразяване на хипотетични ситуации. Също така ще се запознаете с подчинените изречения с относително местоимение, модалните глаголи в минало време и начините за изразяване на навик.

Курсове по английски за възрастни: ниво C1 (Advanced) – и най-високото ниво, което предлагаме за хора, наистина напреднали и усъвършенствали се в писането и говоренето на езика. Учебникът за този курс по английски за възрастни предлага разнообразни текстове и упражнения, даващи възможност на участниците да изразяват идеите си свободно и спонтанно, и да използват езика за социални, академични и професионални цели. Както и в предишните курсове по английски за възрастни, материалът е разпределен в общо 12 урока.

Курсът по английски за възрастни за ниво C1 включва всичко най-важно по отношение на граматиката. Започва се с преговор на основните глаголни времена, съществуващи в езика. След това курсът по английски за възрастни разглежда по-сложни елементи като речеви маркери, емфатични и страдателни структури. В допълнение, благодарение на този курс по английски за възрастни ще научите повече и за това как да избягвате повторенията, да използвате подсилващи наречия и да изразявате нереалност чрез минали времена.

Сертификатите на Кеймбридж се признават от училища, университети, фирми и организации в цял свят. При успешно представяне на изпит получавате сертификат, който показва нивото ви на владеене на английски език. Записването и заплащането на таксите за явяване на изпитите KET, PET, FCE, CAE и CPE става в офиса на езиков център Нов стандарт, а изпитите се провеждат в British Council.

В индивидуална форма можете да се подготвяте за избрани от вас изпити за международно признати сертификати. Обучението е фокусирано върху запознаване с особеностите на конкретния формат на изпита, на който желаете да се явите и се провежда по системи, специално разработени за тази цел. Упражняват се всички отделни компоненти, включени в съответния формат, както и различни изпитни варианти с цел придобиване на необходимите умения за успешно полагане на изпита в реална обстановка.

 

First Certificate in English

FCE – First Certificate in English – FCE се признава от много университети и бизнес компании като доказателство за ниво на владеене на езика над средното. Отговаря на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка. Изпитът има четири модула: четене и употреба на език, писане, слушане и говорене. Този сертификат показва, че можете да учите и работите в англоезична среда.

Нов курс за подготовка за FCE от 26 септември – Записване.

 

Certificate in Advanced English

CAE – Certificate in Advanced English – CAE се признава от университетите във Великобритания и САЩ. Това е изпит на високо ниво, който оценява уменията за свободно общуване на английски език. Отговаря на ниво С1 от Общата европейска езикова рамка. Изпитът има четири модула: четене и употреба на език, писане, слушане и говорене.

 

 

Objective-Proficiency-Student-s-Book-(Cambridge-Books-for-Cambridge-Exams)CPE – Certificate of Proficiency in English – CPЕ е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. CPЕ се признава от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. Нивото на владеене на английски на успешно преминалите този изпит би трябвало да бъде подобно на това на образован носител на езика. Включва четири модула: четене и употреба на език, писане, слушане и говорене.

 

Подготовка за други международно признати сертификати

IELTS – International English Language Testing System – международен стандартизиран теIELTS – International English Language Testing Systemст за владеене на английски език. Наред с TOЕFL, IELTS е един от двата основни изпита по английски в света. Мотото на IELTS е „Opening doors, creating opportunities.” IELTS има две версии – академична и обща. Академичната е предназначена за кандидат-студенти, както и за специалисти като лекари или медицински сестри, които искат да учат или практикуват в англоговоряща страна. Общото обучение е за хора, желаещи да придобият професионален опит в чужбина или за имигранти. IELTS е признат от повечето образователни институции в Австралия, Великобритания, Канада, Ирландия, Нова Зеландия и Южна Африка, както и от над 3000 висши учебни заведения в САЩ и различни професионални организации по целия свят.

 

TOEFL –Test of English as a Foreign Language

TOEFL –Test of English as a Foreign Language – предназначен за кандидат-студенти, чийто роден език не е английски, желаещи да се обучават във висше учебно заведение в САЩ, Канада и някои европейски университети, които предлагат обучение на английски. Състои се от четири части: слушане, говорене, четене и писане.

Мария Иванова

Завършва висше образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност „Английска филология“ – магистърска степен. От 2005 г. преподава английски език в 91 НЕГ – гр. София. Към екипа на езиков център „Нов стандарт“ се присъединява през 2006 година. Работи с всички възрастови групи. Подготвя за изпитите FCE, CAE, CPE, TOEFL. Преподава и български език на чужденци.

Мадлен Георгиева – Гълъбова

Завършва висше образование в НБУ гр. София, специалност „Приложна лингвистика“, „Английска филология“ – Американистика и Британистика. Придобива следдипломна квалификация – диплома по „Междучовешки взаимоотношения и семейно образоване“ в университета McGill, гр. Монреал, Квебек, Канада. Има над 10 години опит като преподавател с всички възрастови групи в страната и чужбина.

Ирина Самоковска

Завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Английска филология“ – бакалавърска степен. Завършва магистърска програма „Литература, кино и визуална култура“ към същия университет. Докторант към катедра „Теория на литературата“ , Факултет по славянски филогии на СУ „Св.Климент Охридски“. Работи в езиков център „Нов стандарт“ от 2016 г. Води курсове за възрастни за всички нива.

Симона Спасова

Завършва 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“в град София, с профил с интензивно изучаване на английски език. Завършва филология в СУ „Св. Климент Охридски“. В езиков център Нов стандарт води курсове и индивидуални обучения за всички нива. Присъединява се към екипа през 2016 година.

Александрина Угренова

Завършва  СОУ „Васил Левски“в град Карлово с чуждоезиков профил. Изучава английска филология в СУ „св. Климент Охридски“. Притежава два сертификата на Кеймбридж за преподаване. В езиков център Нов стандарт води курсове и индивидуални обучения за деца и възрастни. Работи и като преводач. Присъединява се към екипа през 2016 година.