Разговорен английски

Clockwise (Elementary to Advanced)

Учебната система Clockwise е създадена за хора, които желаят да напреднат бързо с изучаването на английски език за кратко време. Курсът е насочен към подобряване на уменията за говорене, като съдържа често срещана лексика и основни граматични конструкции. Продължителността на обучението е от 40 до 60 часа за едно ниво.

Учебникът съдържа много упражнения за слушане и говорене, както и за подобряване на паметта; допълнителни рубрики за писане и затвърждаване на граматиката; материали, които могат да се ползват онлайн.